Τομείς Έρευνας

Πατώντας σε κάποιο από τoυς παρακάτω τομείς έρευνας θα ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα αποτελέσματα, καθώς και θα έχετε πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά, τον Ελληνικό τύπο, καθώς και παρουσιάσεις σε συνέδρια.

Ακτινιδιά

[Actinidia deliciosa (A. chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson var. deliciosa] Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θ. Σωτηρόπουλος

Αμυγδαλιά

Prunus dulci

Βερικοκιά

Prunus armeniaca

Γιγαρτόκαρπα

Μηλιά (Malus domestica Borkh) Αχλαδιά (Pyrus communis L.) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Κερασιά - Βυσσινιά

Prunus avium L. - Prunus cerasus L. Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Καζαντζής

Λεπτοκαρυά και καρυδιά

Coryllus avelana, Juglans nigra

Ροδιά

Punica granatum