Τομείς Έρευνας

Πατώντας σε κάποιο από τα παρακάτω φρούτα ή ξηρούς καρπούς θα ενημερωθείτε για τους σκοπούς της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ι.Φ.Δ., τα σημαντικότερα αποτελέσματα, καθώς και θα έχετε πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά, τον Ελληνικό τύπο, καθώς και παρουσιάσεις σε συνέδρια

Ακτινιδιά

[Actinidia deliciosa (A. chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson var. deliciosa] Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θ. Σωτηρόπουλος

Αμυγδαλιά

Prunus dulci

Βερικοκιά

Prunus armeniaca L. Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη

Γιγαρτόκαρπα

Μηλιά (Malus domestica Borkh) Αχλαδιά (Pyrus communis L.) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Δαμασκηνιά και Δαμασκηνοβερικοκιά

Prunus domestica, Prunus salicina, Plum cot Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Κερασιά - Βυσσινιά

Prunus avium L. - Prunus cerasus L. Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Καζαντζής

Λεπτοκαρυά και καρυδιά

Coryllus avelana, Juglans nigra Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Ροδιά

Punica granatum