Τομείς Έρευνας

Γιγαρτόκαρπα

Μηλιά (Malus domestica Borkh) Αχλαδιά (Pyrus communis L.) Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Αντικείμενο και στόχοι

 • Η μελέτη μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής.
 • Η μελέτη των προβλημάτων προσαρμογής και αξιολόγησης ντόπιων αλλά και ξένων ποικιλιών.
 • Η μελέτη θρέψης με την εκτέλεση πειραμάτων λίπανσης.
 • Η αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς.
 • Μικροπολλαπλασιασμός και βελτίωση διαφόρων τεχνικών.
 • Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς ανθεκτικών σε ασθένειες.
 • Αξιολόγηση γενοτύπων κυδωνιάς ως υποκείμενων αχλαδιάς.
 • Πολλαπλασιασμός υποκειμένων.
 • Η δοκιμή αποτελεσματικότητας διαφόρων σκευασμάτων θρεπτικών στοιχείων για τη διόρθωση τροφοπενιών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Αποτελέσματα

 • Αξιολογούνται οι νέες ποικιλίες μηλιάς Superchief, Red Kan, Red Jonaprince, Fuji kiku, Fuji Aztec, Gala Schniga, Scarlet spur κ.α.
 • Αξιολογήθηκαν ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς που δημιουργήθηκαν στο Ι.Φ.Δ. (Μυρτώ, Μυράντα, Καλλιόπη, Αμάλθεια κ.α.)
 • Αξιολόγηση υβριδίων μηλιάς στα πλαίσια Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος.
 • Αξιολόγηση γενοτύπων κυδωνιάς.
 • Βελτίωση της μεθόδου του μικροπολλαπλασιασμού όσον αφορά τα στάδια του πολλαπλασιασμού και της ριζοβολίας.
 • Μοριακή ταυτοποίηση ποικιλιών μηλιάς στα πλαίσια Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος.
 • Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς ανθεκτικών σε ασθένειες, όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ποιότητα των καρπών τους.
 • Πολλαπλασιασμός γενοτύπων κυδωνιάς (Ι.Δ. 1, Ι.Δ. 5, Ι.Δ.27 κ.α.).
 • Ορθολογική χρησιμοποίηση λιπασμάτων με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής και της ανάλυσης του εδάφους.
 • Προσδιορισμός των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας.
 • Χρήση λογισμικών προγραμμάτων για προσδιορισμό ορθολογικής λίπανσης.

Πρόσφατες Εργασίες

Video