Τομείς Έρευνας

Δαμασκηνιά και Δαμασκηνοβερικοκιά

Prunus domestica, Prunus salicina

Αντικείμενο και στόχοι

  • Η επισήμανση, διατήρηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού ποικιλιών δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς τις αποδόσεις, τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους και την αντοχή στις ασθένειες «Ευλογιά» της δαμασκηνιάς (sharka) και τα μυκοπλάσματα.
  • Η επισήμανση, διατήρηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού υποκειμένων δαμασκηνιάς. Η δημιουργία διειδικών υβριδίων μεταξύ δαμασκηνιάς και βερικοκιάς. η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς την απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, ανθοκυανών, ασκορβικού οξέος, φαινολών και αντιοξειδωτικής ικανότητας), αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες κ.α..
  • Από τις ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς που διατηρούνται έδειξαν καλά χαρακτηριστικά οι Anna Spath (η οποία είναι και ανεκτική στην ίωση sharka), Stanley, President, Scoldus και Valor.
  • Βρέθηκαν τα αξιόλογα υβρίδια και ποικιλίες δαμασκηνοβερικοκιάς Pluot και PRO 53/84.
  • Βρέθηκε το αξιόλογο υποκείμενο δαμασκηνιάς Ι.Φ.Δ- μυροβολάνα.

Πρόσφατες Εργασίες

Video