Τομείς Έρευνας

Λεπτοκαρυά και καρυδιά

Coryllus avelana, Juglans nigra

Αντικείμενο και στόχοι

  • Η επισήμανση ατόμων λεπτοκαρυάς και καρυδιάς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η αξιολόγησή τους (in situ) και η συλλογή, διατήρηση και αξιολόγηση (ex situ) ποικιλιών ή ατόμων.
  • Η βελτίωση της καλλιέργειας της λεπτοκαρυάς και καρυδιάς μέσω της εισαγωγής και αξιολόγησης νέων ποικιλιών και υποκειμένων.
  • Η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες λεπτοκαρυάς ως προς τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους, την απόδοσή τους, τον χρόνο άνθησης κ.α.
  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα καρυδιάς ως προς την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους.
  • Στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος (SAFENUT) έγινε τυποποιημένη περιγραφή των μορφολογικών και καρπολογικών χαρακτηριστικών τοπικών γενοτύπων λεπτοκαρυάς. Μοριακοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν για να ξεχωρίσουν συνώνυμες και ομώνυμες ποικιλίες. Μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις λιπιδίων, τοκοφερολών, φαινολικών ουσιών, πρωτεΐνών και ανόργανων στοιχείων στους καρπούς τους.

Πρόσφατες Εργασίες

Video