Τομείς Έρευνας

Ροδακινιά και νεκταρινιά

Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσινιά)
Prunus persica L. Batch
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη
Καρποί της επιτραπέζιας ποικ ροδακινιάς

Αντικείμενο και στόχοι

 • Η αξιολόγηση νέων ποικιλιών στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Νάουσας
 • Η συλλογή, αξιολόγηση και διατήρηση γενετικού υλικού ποικιλιών και υποκειμένων
 • η δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών και υποκειμένων,
 • η βελτίωση των αγροτεχνικών μεθόδων (προστασία από παγετό, θρέψη-λίπανση, άρδευση, κλαδεύματα, αραιώματα κτλ)
 • η μελέτη αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών,
 • η τεχνολογία μετασυλλεκτικών χειρισμών και μεταποίησης καρπών,
 • η μελέτη μεθόδων και τεχνικών πολλαπλασιασμού,
 • η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

 • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και γενότυποι ροδακινιάς, ως προς τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, καροτενοειδών, ασκορβικού οξέος, φαινολών, αντιοξειδωτικής ικανότητας και την τάση καφετιάσματος), την απόδοση, τις λιπαντικές ανάγκες των δένδρων, την αντοχή τους σε παγετό, εχθρούς και ασθένειες.
 • Δημιουργήθηκαν οι πολύ αξιόλογες κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες ροδακινιάς Ι.Φ.Δ.-Α37, Ι.Φ.Δ.-ΙΒ42, Ι.Φ.Δ.-Ε45 και Ι.Φ.Δ.-Α39, οι οποίες έχουν ήδη διαδοθεί για εμπορική φύτευση.
 • Δημιουργήθηκαν οι πολύ αξιόλογες όψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς Ι.Φ.Δ.-14, Ι.Φ.Δ.-73. Ι.Φ.Δ.–314 και Ι.Φ.Δ.–ΒΠ.
 • Βρέθηκε, αξιολογήθηκε και διαδόθηκε η πολύ αξιόλογη επιτραπέζια ποικιλία ροδακινιάς 'ΚΟΡΗ' (ΙΦΔ-Κ3), κιτρινόσαρκο ροδάκινο που ωριμάζει μία εβδομάδα πριν την Sun Crest.
 • Βρέθηκε πως τα υποκείμενα Ι.Φ.Δ.-PR204/84 και Ι.Φ.Δ.-ΚΙΔ2 έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά στην επαναφύτευση, αφού η εμβολιασμένη ποικιλία έδωσε καλύτερης ποιότητας καρπό σε σύγκριση με το ήδη καλλιεργούμενο υποκείμενο GF 677.
 • Αξιολογήθηκαν πολλές μέθοδοι προστασίας από ανοιξιάτικο παγετό. Βρέθηκε πως η εφαρμογή GA3 και μελάσας είναι αποτελεσματικοί μέθοδοι προστασίας..
 • Μελετήθηκε η τεχνολογία εφαρμογής του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με έμφαση την εύρεση κατάλληλων ποικιλιών, την ορθολογιστική λίπανση και άρδευση, την ορθολογιστική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, καθώς και την επίδραση εφαρμογής διαφορετικών κλαδευμάτων και αραιώματος στην ποιότητα των καρπών.
 • Έχουν δημοσιευτεί πολλές εργασίες για όλα τα θέματα που αφορούν την καλλιέργεια της ροδακινιάς, συμβάλλοντας πολύ αποτελεσματικά, στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της ροδακινιάς στη χώρα μας.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Προσβολή δένδρου ροδακινιάς από Κόσσο (Cossus cossus L.) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου επιτραπέζιας ροδακινιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα επιτραπέζιας ροδακινιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ροδακινιάς σε δίκλωνη διαμόρφωση (παλμέττα) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα επιτραπέζιας ροδακινιάς σε διαμόρφωση παλμέττας τύπου Υ - Βίντεο (link)

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών σε σύγχρονες μονάδες ιστοκαλλιέργειας - Βίντεο (link)

Πρώτες προσβολές δένδρων ροδακινιάς από Εξώασκο [Taphrina deformans (Berk.) Tul.] - Βίντεο (link)

Προσβολή φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από διάφορα είδη Καπνώδη (Capnodis sp.) - Βίντεο (link)

Προσβολή διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από Κλεωνό ή Περίτελο - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων νεκταρινιάς από Κορύνεο [Stigmina carpophila (Lev.) M.B. Ellis] στα φύλλα - Βίντεο (link)

Συμπτώματα της ίωσης Σάρκα ή Ευλογιά των πυρηνοκάρπων (Sharka - Plum Pox Virus) σε καρπίδια και καρπούς νεκταρινιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών διαφόρων ειδών πυρηνοκάρπων από Φαιά Σήψη ή Μονίλια (Monilinia laxa - Monilinia fructigena Aden. & Ruhl.) - Βίντεο (link)

Πρώτες προσβολές δένδρων ροδακινιάς από Ωίδιο [Sphaerotheca panossa (Wallr.) Lev.] - Βίντεο (link)

Συμπτώματα ζημιών από χαλαζόπτωση σε καρπούς ροδακινιάς και μηλιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή νεαρών δένδρων ροδακινιάς από Εμπόασκα ή Τζιτζικάκι (Empoasca spp.) - Βίντεο (link)

Εξαγωγή φυτωριακών δενδρυλλίων με μηχανικά μέσα - Βίντεο (link)

Συμπτώματα προσβολών διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από Σκολύτη (Scolytus rugulosus Imago) - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπιδίων νεκταρινιάς από Ωίδιο [Sphaerotheca panossa (Wallr.) Lev.] - Βίντεο (link)

Προσβολή φυταρίων ροδακινιάς από Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) επί του φυτωρίου - Βίντεο (link)

Προσβολή βλαστού ροδακινιάς από Σφαιρολεκάνιο ή Χελωνάκι (Sphaerolecanium prunastri Boyer de Fonscolome) - Βίντεο (link)

Σηψιρριζία δένδρου νεκταρινιάς από Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών ροδακινιάς από Ανάρσια (Anarsia lineatella Zeller) - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών ροδακινιάς από Καρπόκαψα (Grapholitha molesta Busck) - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Ι.Φ.Δ. της 3-12-2015: "Εχθροί ροδακινιάς - Καρπόκαψα μηλιάς - Βοτρύτης ακτινιδιάς" - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τροφοπενίας Φωσφόρου (P) σε νεαρό δένδρο ροδακινιάς - Βίντεο (link)

Σφηνοειδής ασπιδωτός ενοφθαλμισμός (chip budding) σε ροδακινιά - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. της 19-1-2017: "Φυτοπροστασία πυρηνοκάρπων - ακτινιδιάς" - Βίντεο (link)

Συστήματα διαμόρφωσης ροδακινιάς (σύντομη επισκόπηση) - Βίντεο (link)

Ημερήσια καταγραφή της άνθισης έως την εμφάνιση του καρπιδίου σε δένδρο ροδακινιάς - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Δρογούδη Π. (2011). Σύγχρονες τάσεις στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς. Παρουσίαση - Σάμος 31/3/2011.

Δρογούδη Π., Τσιπουρίδης Κ., Πανταζής Σ. (2007). Ποικιλίες Ροδακινιάς και Νεκταρινιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6/2007: 18-27. 2007.

Δρογούδη Π. (2016). Πρόσφατα αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών και υποκειμένων ροδακινιάς. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 15: 22-24. 2016.

Δρογούδη Π. (2016). Κλιματική αλλαγή και Ροδακινιά. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 11/2016: 52-55. 2016.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Drogoudi PD, C. Tsipouridis, T. Thomidis, T. Terzis. (2006). Covering of peach flowers as a method for early spring frost protection. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34: 51-53.

Drogoudi PD, Tsipouridis C, (2007). Effects of cultivar and rootstock on the antioxidant content and physical characters of clingstone peaches. Scientia Horticulturae 115: 34-39.

Drogoudi PD, Tsipouridis C.G, Pantelidis G., (2009). Effects of crop load and time of thinning application on split pits, yield, fruit quality and leaf mineral content in ‘Andross’ peach. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 84 (5): 505-509.

Drogoudi P., Pantelidis G., Goulas V., Manganaris G., Ziogas V., Manganaris A. (2016). The appraisal of qualitative parameters and antioxidant contents during postharvest peach fruit ripening underlines the genotype significance. Postharvest Biology and Technology 115 (2016), 142-150.


Μελέτες - Εγχειρίδια

Ράλλη Π., Ζαμανίδης Π., Κοκκαλιάρη Δ., Ντούλης Α., Κάτσαρης Π., Μπλέτσος Φ., Κοτρότσης Κ., Μπλαδενόπουλος Κ., Ευγενίδης Γ., Δρογούδη Π., Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2011). Ο ρόλος της Τ.Γ.Υ. και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Τοπικές ποικιλίες – παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21/10/2011.


Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

Τσιπουρίδης Κ., Χατζηχαρίσης Ι., Γκουντάρας Α., Δρογούδη Π. (2004). Χρήση χημικών ουσιών για την αντιπαγετική προστασία της ροδακινιάς. Πρακτικά της 21ης συνεδρίασης ΕΕΕΟ, 11α: 179-182.

Δρογούδη ΠΔ. και Τσιπουρίδης Κ. (2004). Ζημιά ανθοφόρων οφθαλμών ροδακινιάς και νεκταρινιάς από ανοιξιάτικους παγετούς. Πρακτικά της 21ης συνεδρίασης ΕΕΕΟ 11β: 329-332.

Δρογούδη ΠΔ, Δ. Τσαρνούχας και Κ. Τσιπουρίδης (2007). Επίδραση της ποικιλίας και του υποκείμενου στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών και φυσικών χαρακτηριστικών συμπήρυνων ροδάκινων. Πρακτικά 22ου συνεδρίου ΕΕΕΟ. 12α: 337-340.

Δρογούδη Π., Τσιπουρίδης Κ. (2009). Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης 12 φυσικών ή χημικών ουσιών στην αντοχή ανθοφόρων οφθαλμών ροδακινιάς σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πρακτικά 23ου συνεδρίου ΕΕΕΟ 13: 125-128.

Παντελίδης Γ. και Δρογούδη Π. (2008). Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καρπών από 12 ποικιλίες Ευρωπαϊκής και Ιαπωνικής δαμασκηνιάς και 14 ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Πρακτικά του 12ου συνεδρίου ΕΕΓΒΦ.

Δρογούδη Π., Κ. Τσιπουριδης, Γ. Παντελίδης (2009). Επιπτώσεις από την εφαρμογή διαφορετικής έντασης και χρόνου αραιώματος στην παρουσία σπασμένων πυρήνων, ποσότητα και ποιότητα παραγωγής και συγκέντρωση ανόργανων στοιχείων στα φύλλα στη ποικιλία ροδάκινων «Andross». Παρουσιάστηκε στην 24η Επιστημονική Συνεδρίαση της ΕΕΕΟ, Βέροια, Οκτώβριος 2009.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, Θ. Θωμίδης (2009). Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων και χρόνων εφαρμογής οζονισμένου νερού στη ανάπτυξη της φαιάς σήψης και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών νεκταρινιάς και δαμασκηνιάς. Παρουσιάστηκε στην 24η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), Βέροια, Οκτώβριος 2009.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, Α. Μαγγανάρης (2013). Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών διαφορετικών ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 211-214.