Τομείς Έρευνας

Βερικοκιά

Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσινιά)
Prunus armeniaca L.
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη

Αντικείμενο και στόχοι

 • Η αξιολόγηση νέων ποικιλίων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Νάουσας
 • Η δημιουργία με διασταυρώσεις και η επιλογή νέων υβριδίων βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση ‘Ευλογιά της δαμασκηνιάς’ (Sharka), καλή ποιότητα καρπού και παραγωγικότητα ώστε να αποτελέσουν τις νέες Eλληνικές ποικιλίες.
 • Η μελέτη των προβλημάτων προσαρμοστικότητας των νέων επιλεγμένων υβριδίων σε διάφορα περιβάλλοντα (απαιτήσεις σε ψύχος, ανθικές ανωμαλίες, καρπόπτωση).
 • Η συνέχιση των διασταυρώσεων για τη συγκέντρωση περισσοτέρων γονιδίων ανθεκτικότητας στην ίωση Sharka για μακρόχρονη ανθεκτικότητα.
 • Η μελέτη μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής.
 • Η επιλογή στο μέλλον των επιθυμητών γενοτύπων με την βοήθεια των νέων βιοτεχνολογικών μεθόδων (χρησιμοποίηση μοριακών δεικτών-Marker assisted selection).

Αποτελέσματα

 • Δημιουργήθηκαν περισσότερα από επτά (7) χιλιάδες υβρίδια από ελεγχόμενες διασταυρώσεις μεταξύ των ελληνικών και των ξένων ανθεκτικών στη Sharka ποικιλιών βερικοκιάς. Μεταξύ αυτών επιλέχθηκαν τα υβρίδια που κληρονόμησαν την ανθεκτικότητα και εξακριβώθηκε ο τρόπος κληρονόμησής της.
 • Επιλέχθηκαν εκείνα τα ανθεκτικά στη Sharka υβρίδια που συγκέντρωναν και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά (αυτογονιμότητα, παραγωγικότητα, καλή ποιότητα καρπού, κλιμάκωση στην ωρίμανση κ. ά.) ώστε να αποτελέσουν τις νέες ελληνικές ποικιλίες βερικοκιάς όπως: οι πρώιμες «Τύρβη» και «Νεράιδα», οι μεσοπρώιμες «Νόστος» και «Νεφέλη», η όψιμη «Νηρηίς» (δημιιουργός η Δρ. Ειρήνη Καραγιάννη).
 • Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά νέα γενιά υβριδίων βερικοκιάς, από διασταυρώσεις μεταξύ δύο ανθεκτικών στη Sharka γονέων, απογόνων των πρώτων διασταυρώσεων με ένα ανθεκτικό γονέα, με σκοπό την συσσώρευση δύο όμοιων ή και διαφορετικών γονιδίων ανθεκτικότητας
 • Μελετήθηκε ο τρόπος κληρονόμησης του αυτογόνιμου χαρακτήρα.
 • Μελετήθηκε ο τρόπος κληρονόμησης της γεύσης σπέρματος του πυρήνα.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Λήψη γύρης βερικοκιάς επί του εργαστηρίου για χρήση σε ελεγχόμενες διασταυρώσεις - Βίντεο (link)

Ελεγχόμενες διασταυρώσεις βερικοκιάς επί του αγρού - Βίντεο (link)

Προσβολή φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από διάφορα είδη Καπνώδη (Capnodis sp.) - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών διαφόρων ειδών πυρηνοκάρπων από Φαιά Σήψη ή Μονίλια (Monilinia laxa - Monilinia Fructigena Aden. & Ruhl.) - Βίντεο (link)

Προσβολή ανθέων βερικοκιάς από Ανθονόμο (Anthonomus pomorum L.) - Βίντεο (link)

Όψιμες φθινοπωρινές προσβολές φύλλων δαμασκηνιάς και βερικοκιάς από Σκωρίαση των πυρηνοκάρπων (Tranzschelia pruni-spinosae Pers.) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου βερικοκιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Καινοτόμες ιδέες και τεχνικές καλλιέργειας: Δοκιμαστική καλλιέργεια βερικοκιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση - Βίντεο (link)

Προσβολή βλαστών και ανθέων βερικοκιάς από Μονίλια ή Φαιά Σήψη (Monilinia spp.) - Βίντεο (link)

Σαπροφυτικοί μύκητες ξύλου, διαφόρων ειδών, σε νεκρά δένδρα ή τμήματα δένδρων, διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων - Βίντεο (link)

Συμπτώματα της ίωσης Σάρκα ή Ευλογιά των πυρηνοκάρπων (Sharka - Plum Pox Virus) σε καρπούς βερικοκιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων βερικοκιάς από Υαλόπτερο Αφίδα [Hyalopterus pruni (Geoffroy)] - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Καραγιάννη-Σγουρού Ειρ. (2007). Ελληνικές και ξένες ποικιλίες βερικοκιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6: 34-40.

Καραγιάννη-Σγουρού Ειρ. (2007). Τα Βερίκοκα. Μια επιτυχημένη πορεία στη χώρα μας ανακόπηκε από την ίωση "sharka" πριν 10 περίπου χρόνια και η ανάκαμψη ακόμα αναμένεται. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6: 34-35.

Καραγιάννη-Σγουρού Ειρ. (2007). Η βερικοκιά. Το δένδρο και η τεχνική της καλλιέργειάς του. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6: 34-37.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Drogoudi PD, Vemmos S., Pantelidis G., Petri E., Tzoutzoukou C. and Karayiannis I. (2008). Physical characters and antioxidant, sugar and mineral nutrient contents in fruit from 29 apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars and hybrids. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (22), 10754–10760.

Karayiannis I., Thomidis T., Tsaftaris A. (2008). Inheritance of resistance to Plum pox virus in apricot (Prunus armeniaca L.). Tree Genetics & Genomes (2008) 4:143–148.

Karayiannis I., Thomidis T., Michailides Z., Audergon J.M. (2010). Reaction of an F1 apricot hybrid population to artificial and natural inoculation of Plum pox virus. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol. 38, No. 4, December 2010, 283-288.


Μελέτες - Εγχειρίδια

Δρογούδη Π., Καραγιάννη Ειρ. (2014). Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα (Plum Pox Virus).


Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ., Καραγιάννη Ε., (2009). Συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών σε 30 γενότυπους βερικοκιάς, 16 ποικιλίες δαμασκηνιάς και 15 ποικιλίες ροδακινιάς. Πρακτικά 23ου συνεδρίου ΕΕΕΟ 13: 323-326.

Καραγιάννη-Σγουρού Ε., Καζαντζής Κ., Γεωργιάδου Ε. (2011). Χαρακτηριστικά νέων εκλεκτών ποικιλιών βερικοκιάς που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Τόμος 14, Τεύχος Α΄, σελ. 161-164, Βέροια 20-23 Οκτωβρίου 2009.

Kαραγιάννη-Σγουρού Ει., Καζαντζής Κ. (2010). Νέες εκλεκτές επιλογές βερικοκιάς, δημιουργίες του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης του Ι.Φ.Δ. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, σελ. 218, Καλαμάτα 13-15 Οκτωβρίου 2010.