Τομείς Έρευνας

Γιγαρτόκαρπα

Γιγαρτόκαρπα (Μηλιά και Αχλαδιά)
Μηλιά (Malus domestica Borkh)
Αχλαδιά (Pyrus communis L.)
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος
Ποικιλία αχλαδιάς ΚαλλιόπηΠοικιλία μηλιάς ΜυρτώΠοικιλία αχλαδιάς ΑμάλθειαΠειραματικός υποκειμένων αχλαδιάς

Αντικείμενο και στόχοι

 • Η μελέτη μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής.
 • Η μελέτη των προβλημάτων προσαρμογής και αξιολόγησης ντόπιων αλλά και ξένων ποικιλιών.
 • Η μελέτη θρέψης με την εκτέλεση πειραμάτων λίπανσης.
 • Η αξιολόγηση ποικιλιών και υποκειμένων μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς.
 • Μικροπολλαπλασιασμός και βελτίωση διαφόρων τεχνικών.
 • Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς ανθεκτικών σε ασθένειες.
 • Αξιολόγηση γενοτύπων κυδωνιάς ως υποκείμενων αχλαδιάς.
 • Πολλαπλασιασμός υποκειμένων.
 • Η δοκιμή αποτελεσματικότητας διαφόρων σκευασμάτων θρεπτικών στοιχείων για τη διόρθωση τροφοπενιών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Αποτελέσματα

 • Αξιολογούνται οι νέες ποικιλίες μηλιάς Superchief, Red Kan, Red Jonaprince, Fuji kiku, Fuji Aztec, Gala Schniga, Scarlet spur κ.α.
 • Αξιολογήθηκαν ποικιλίες μηλιάς και αχλαδιάς που δημιουργήθηκαν στο Ι.Φ.Δ. (Μυρτώ, Μυράντα, Καλλιόπη, Αμάλθεια κ.α.)
 • Αξιολόγηση υβριδίων μηλιάς στα πλαίσια Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος.
 • Αξιολόγηση γενοτύπων κυδωνιάς.
 • Βελτίωση της μεθόδου του μικροπολλαπλασιασμού όσον αφορά τα στάδια του πολλαπλασιασμού και της ριζοβολίας.
 • Μοριακή ταυτοποίηση ποικιλιών μηλιάς στα πλαίσια Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος.
 • Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς ανθεκτικών σε ασθένειες, όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ποιότητα των καρπών τους.
 • Πολλαπλασιασμός γενοτύπων κυδωνιάς (Ι.Δ. 1, Ι.Δ. 5, Ι.Δ.27 κ.α.).
 • Ορθολογική χρησιμοποίηση λιπασμάτων με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής και της ανάλυσης του εδάφους.
 • Προσδιορισμός των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας.
 • Χρήση λογισμικών προγραμμάτων για προσδιορισμό ορθολογικής λίπανσης.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Κλάδεμα επιτραπέζιας αχλαδιάς σε δίκλωνη διαμόρφωση (παλμέττα) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου αχλαδιάς από χειμερινή γενεά Ψύλλας (Cacopsylla pyri L.) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα μονόκλωνης αχλαδιάς σε υπέρπυκνη γραμμική φύτευση - Βίντεο (link)

Κλάδεμα μηλιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου μηλιάς (σύστημα διαμόρφωσης: παλμέττα) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου αχλαδιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου μηλιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου αχλαδιάς από εαρινή γενεά Ψύλλας (Cacopsylla pyri L.) - Βίντεο (link)

Προσβολή διαφόρων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων από Κλεωνό ή Περίτελο - Βίντεο (link)

Συμπτώματα προσβολής από Φουζικλάδιο [Venturia inaequalis (Cooke) Wint.] σε φύλλα δένδρων μηλιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων μηλιάς από Ωίδιο (Podosphaera leucotricha Ell. & Ev. Salm.) - Βίντεο (link)

Προσβολή νεαρής βλάστησης δένδρων μηλιάς από αφίδες (Aphis pomi De Geer) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα της ίωσης Μωσαϊκό (Apple Mosaic Virus - ApMV) σε φύλλα δένδρων μηλιάς - Βίντεο (link)

Συμπτώματα ζημιών από χαλαζόπτωση σε καρπούς ροδακινιάς και μηλιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρου μηλιάς από Ματόψειρα ή Βαμβακάδα (Eriosoma lanigerum Hausmann) - Βίντεο (link)

Μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών μήλων επί του εργαστηρίου - Βίντεο (link)

Εξαγωγή φυτωριακών δενδρυλλίων με μηχανικά μέσα - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Ι.Φ.Δ. της 20-3-2015: "Η καλλιέργεια της μηλιάς" - Βίντεο (link)

Συμπτώματα από Μαλακό Έγκαυμα (Soft Scald) σε καρπούς μηλιάς, κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε ψυγείο - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων αχλαδιάς από Σκωρίαση (Gymnosporangium fuscum DC) - Βίντεο (link)

Συμπτώματα από Βακτηριακό Κάψιμο [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] σε βλαστό μηλιάς - Βίντεο (link)

Συμπτώματα Πικρής Κηλίδωσης (Bitter Pit) σε καρπούς μηλιάς - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Ι.Φ.Δ. της 3-12-2015: "Εχθροί ροδακινιάς - Καρπόκαψα μηλιάς - Βοτρύτης ακτινιδιάς" - Βίντεο (link)

Συμπτώματα τροφοπενίας Μαγγανίου (Mn) σε φύλλα δένδρου μηλιάς - Βίντεο (link)

Δίδυμοι και τρίδυμοι καρποί μηλιάς - Βίντεο (link)

Μετασυλλεκτική εμφάνιση Φουζικλαδίου [Venturia inaequalis (Cooke) Winter] εντός ψυκτικού θαλάμου, σε καρπούς μηλιάς - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ. (2013). Φυσιολογικές ανωμαλίες και μετασυλλεκτικές ασθένειες μηλοειδών. Φρουτονέα τ. 179: 68-69.

Σωτηρόπουλος Θ. (2014). Οι ποικιλίες της μηλιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 40-46. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ. (2014). Μηλιά: Κυριότερα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Σχήματα φύτευσης και διαμόρφωσης. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 30-36. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ. (2014). Θρέψη και λίπανση γιγαρτοκάρπων οπωροφόρων. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 140-148. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ., Παπαδόπουλος Φ., Μεταξά Ε., Ψωμά Π., Στυλιανίδης Δ. (2015). Ο ρόλος του νικελίου στα φυτά. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 4/2015: 66-70. 2015.

Σωτηρόπουλος Θ., Νέικος Ι. (2017). Προστασία μήλων από τα ηλιακά εγκαύματα. Αξιολόγηση των σκευασμάτων Cal40 και Budmate. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 8/2017: 42-45. 2017.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Drogoudi PD, Michailidis Z, Pantelidis G. (2007). Peel and flesh antioxidant content and harvest quality characteristics of seven apple cultivars. Scientia Horticulturae 115: 149-153.

Drogoudi P.D. and G. Pantelidis (2011). Effects of position on canopy and harvest time on fruit physico-chemical and antioxidant properties in different apple cultivars Scientia Horticulturae 129: 752–760.

Thomidis T., Tsipouridis C., Cullum J. (2002). Pathogenicity and relative virulence of 11 Greek Phytophthora species on apple and pear rootstocks. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2002, Vol. 30: 261–264.

Tsipouridis C., Thomidis T., Manganaris A., Sotiropoulos T., Navrozidis E. (2004). Effectiveness of Some Environmentally Friendly Chemicals against the Pear Psylla (Cacopsylla pyricola). Phytoparasitica 32(4):357-359, 2004.

Thomidis T., Tsipouridis C., Exadaktylou E., Drogoudi P. (2005). Comparison of Three Laboratory Methods to Evaluate the Pathogenicity and Virulence of Ten Pseudomonas syringae pv. syringae Strains on Apple, Pear, Cherry and Peach Trees. Phytoparasitica 33(2):137-140, 2005.

Thomidis T., Tsipouridis C. (2006). Evaluation of BC Williams and PI1/6 pear cultivars for their compatibility with 49 quince genotypes and their susceptibility to fire blight. Hort. Sci. (Prague), 33, 2006 (4): 163–166.

Sotiropoulos T., Syrgianidis G., Koutinas N., Petridis A., Almaliotis D. (2009). Kalliopi Summer Pear. HortScience 44(7): 2015-2016. 2009.

Syrgiannidis G., Sotiropoulos T., Koutinas N., Almaliotis D. (2010). "Syrgiannidis": An Early-maturing Pear. HortScience 45(2): 304-305. 2010.

Syrgiannidis G., Sotiropoulos T., Petridis A., Therios I. (2011). "Vergina" Pear. HortScience 46(1): 130-131. 2011.

Sotiropoulos T., Ebert G., Pavlakos S., Therios I., Chatzigiannakis E., Koutinas N. (2013). Growth and nutritional status of apple plants in the nursery in response to various fertilization strategies. Proceedings of XVII International Plant Nutrition Colloquium, 19-22 August 2013, Istanbul Turkey, pp. 781-782. 2013.

Sotiropoulos T., Papadopoulos F., Metaxa E., Psoma P., Stylianidis D. (2015). Preliminary results on Nickel concentrations in soil, leaves and fruits of apple and peach orchards in Northern Greece. Journal of Agriculture Food and Development, 1: 15-18. 2015.

Sotiropoulos T., Petridis A., Koukourikou-Petridou M., Koundouras S. (2016). Evaluation of "Sun Protect" in protecting apples (Malus x domestica Borkh.) against sunburn. Hort. Sci. (Prague), Vol. 43, (4): 175-180, 2016.

Flachowsky H., K. Weigl, G. Djurić, N. Mićić, L. Garkava-Gustavsson, A. Zborowska, A. Si-Ammour, E. Asquini, T. Sotiropoulos and M.V. Hanke (2017). A European study on the time of flower initiation in apple. Ist International Symposium on Flowering, Fruit Set and Alternate Bearing, Palermo Italy, 19-23 June 2017. Book of Abstracts.

Sotiropoulos T., N. Voulgarakis, N. Koutinas (2017). Foliar treatment of Mn deficient "Golden delicious" apple trees with two Mn fertilizers. XVIII International Plant Nutrition Colloquium, Copenhagen Denmark, 19-24 August 2017. Book of Abstracts, p. 1055-1056.


Μελέτες - Εγχειρίδια

Ράλλη Π., Ζαμανίδης Π., Κοκκαλιάρη Δ., Ντούλης Α., Κάτσαρης Π., Μπλέτσος Φ., Κοτρότσης Κ., Μπλαδενόπουλος Κ., Ευγενίδης Γ., Δρογούδη Π., Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. (2011). Ο ρόλος της Τ.Γ.Υ. και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 1η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, Τοπικές ποικιλίες – παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα. Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21/10/2011.

Σωτηρόπουλος Θ. (2016). Μονογραφία Ποικιλιών, Υποκειμένων & Συστημάτων Διαμόρφωσης Μηλιάς στην Ελλάδα. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" 2016.


Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

Δεληγεώργης Ε., Θ. Σωτηρόπουλος, Ν. Βουλγαράκης, Ι. Θεριός (2013). Αποτελεσματικότητα διαφόρων σκευασμάτων Ψευδαργύρου, εφαρμοζόμενα διαφυλλικά σε νεαρά δενδρύλλια μηλιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα 15-18 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά: σελ. 296-299.