Τομείς Έρευνας

Λεπτοκαρυά και καρυδιά

Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, καρυδιά και φουντουκιά)
Coryllus avelana,
Juglans nigra
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Αντικείμενο και στόχοι

  • Η επισήμανση ατόμων λεπτοκαρυάς και καρυδιάς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η αξιολόγησή τους (in situ) και η συλλογή, διατήρηση και αξιολόγηση (ex situ) ποικιλιών ή ατόμων.
  • Η βελτίωση της καλλιέργειας της λεπτοκαρυάς και καρυδιάς μέσω της εισαγωγής και αξιολόγησης νέων ποικιλιών και υποκειμένων.
  • Η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες λεπτοκαρυάς ως προς τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους, την απόδοσή τους, τον χρόνο άνθησης κ.α.
  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα καρυδιάς ως προς την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους.
  • Στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος (SAFENUT) έγινε τυποποιημένη περιγραφή των μορφολογικών και καρπολογικών χαρακτηριστικών τοπικών γενοτύπων λεπτοκαρυάς. Μοριακοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν για να ξεχωρίσουν συνώνυμες και ομώνυμες ποικιλίες. Μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις λιπιδίων, τοκοφερολών, φαινολικών ουσιών, πρωτεΐνών και ανόργανων στοιχείων στους καρπούς τους.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Προσβολή φύλλων καρυδιάς από Τίγρη (Stephanitis pyri Fabricius) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων καρυδιάς από Καρπόκαψα (Cydia pomonella L.) - Βίντεο (link)

Επεμβάσεις διαμόρφωσης νεαρών δένδρων καρυδιάς σε ελεύθερο κύπελλο - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων καρυδιάς από Botryosphaeria sp. - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Δρογούδη Π., Βασιλακάκης Μ. (2013). Η καλλιέργεια της Λεπτοκαρυάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 10/2013: 106-116. 2013.

Ρούσκας Δ. (2013). Η καρυδιά και η καλλιέργειά της. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 10/2013: 40-58. 2013.

Ρούσκας Δ., Ακρίβος Ι. (2009). Δύο νέες πλαγιόκαρπες ποικιλίες καρυδιάς, δημιουργία του ΣΓΕ Βαρδατών Φθιώτιδας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 38: 17-19. 2009.

Ρούσκας Δ. (2006). Μονογραφίες των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών καρυδιάς. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 24: 14-19. 2006.


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Drogoudi P., Rouskas D. (2014). Following walnut footprints (Juglans regia L.). Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. Scripta Horticulturae, 17 February 2014.