Προσωπικό

Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς (Αναπληρωτής Ερευνητής)
Τηλέφωνο:2332041548 (Εσ. 29)
Fax:2332041178
Email:thosotir@otenet.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
• Αξιολόγηση γενετικού υλικού μηλιάς, ακτινιδιάς, αχλαδιάς, νάσι και κυδωνιάς.
• Μελέτη της επίδρασης του γενότυπου και καλλιεργητικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.
• Φυσιολογία - Θρέψη φυλλοβόλων οπωροφόρων.
 Βιογραφικό Εικονίδιο Βιογραφικό