Προσωπικό

Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Δρογούδη Παυλίνα

Εικόνα

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια
Τηλέφωνο:2332041548
(Εσ. 24)
Email:drogoudi@otenet.gr

Βιογραφικό icon Βιογραφικό

Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς

no photo

Αναπληρωτής Ερευνητής
Τηλέφωνο:2332041548
(Εσ. 29)
Email:thosotir@otenet.gr

Βιογραφικό icon Βιογραφικό


Ειδικοί Επιστήμονες

Καζαντζής Κων/νος

Εικόνα

Τεχνολόγος Γεωπονίας
Τηλέφωνο:2332041548
(Εσ. 31)
Email:nagrefpi@otenet.gr

Προσωπικό Διοικητικής -Οικονομικής - Τεχνικής υποστήριξης

Γιάννινα Αθανασούλα

Εικόνα

Γραμματεία
Τηλέφωνο:2332041548
(Εσ. 11)
Email:secretary@nagref-naoussa.gr
Ντίκας Αντώνιος

Εικόνα

Επιμελητής Πειραμάτων - Λογιστήριο
Τηλέφωνο:2332041548
(Εσ. 29)
Email:antonis@nagref-naoussa.gr