Καλώς ήρθατε στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Κτήριο

Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων (ΙΦΔ) ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ ) που έχει υπαχθεί στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λειτουργεί από το 1920 αρχικά ως 'Φυτώριο Αμερικανικής Αμπέλου' και από το 1961 ως 'Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων' με έδρα τη Νάουσα.

Τα αντικείμενα του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων είναι η

 • εξεύρεση και δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών των φυλλοβόλων οπωροφόρων ειδών,
 • εξεύρεση και δημιουργία βελτιωμένων υποκειμένων,
 • μελέτη μεθόδων και τεχνικών πολλαπλασιασμού ποικιλιών και υποκειμένων, η συμφωνία μεταξύ τους, το ασυμβίβαστο των ποικιλιών κ.λ.π.
 • βελτίωση αγροτεχνικών μεθόδων,
 • θρέψη-λίπανση,
 • αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών,
 • αντιμετώπιση των ιώσεων,
 • τεχνολογία μετασυλλεκτικών χειρισμών και μεταποίησης καρπών
 • παραγωγή και έλεγχο πολλαπλασιαστικού υλικού,
 • διατήρηση γενετικού υλικού ποικιλιών και υποκειμένων φυλλοβόλων οπωροφόρων.
 • η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών σε δενδροκομικά θέματα, καθώς και η εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και η πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων από φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.