Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el
Δρ. Μαλούπα Ελένη Διευθύντρια στο Ι. Γ.Β. & Φ. Π. Διευθύντρια Ερευνών
Δρ. Δρογούδη Παυλίνα Ερευνητικό Προσωπικό Διευθύντρια Ερευνών
Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς Ερευνητικό Προσωπικό Διευθυντής Ερευνών
Δρ. Ζαμπούνης Αντώνιος Ερευνητικό Προσωπικό Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ. Παντελίδης Γεώργιος Ερευνητικό Προσωπικό Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ. Μπαζάκος Χρήστος Ερευνητικό Προσωπικό Εντεταλμένος Ερευνητής
Καζαντζής Κων/νος Τεχνικό Προσωπικό Γεωπόνος Τ.Ε (MSc)
Γιάννινα Αθανασούλα Προσωπικό Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης Γραμματεία
Ντίκας Αντώνιος Προσωπικό Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης Επιμελητής Πειραμάτων – Λογιστήριο

Δρ. Μαλούπα Ελένη

Τακτική Ερευνήτρια

Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

E-mail:

emaloupa@elgo.gr

Διεύθυνση:

Θέρμη 570 01, Τ.Θ.: 60458

Τηλέφωνο:

+30 2310 471 613, ext. (0) 220 F. +30 2310 478 907 / 473 024

Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Δρογούδη Παυλίνα

Διευθύντρια Ερευνών

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά την αξιολόγηση γενετικού υλικού ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, την κλιματική αλλαγή και τη μελέτη καλλιεργητικών τεχνικών με σκοπό την πρωίμιση και παραγωγή καλύτερης ποιότητας φρούτων.

Τακτική ερευνήτρια με ειδικότητα ‘Δενδροκομία’ . Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Imperial College, University of London και μεταδιδακτορική έρευνα στο Univ. Newcastle upon Tyne, Αγγλία. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη σε 5 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμμετείχε ως επιστημονική υπεύθυνη ή μέλος ομάδας σε άλλα 10 Ελληνικά ανταγωνιστικά προγράμματα και 5 μη-ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Είναι τακτικό μέλος της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ομάδα εργασίας για τα πυρηνόκαρπα) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου ερευνητών EUFRIN για το ροδάκινο και βερίκοκο. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε 10 ομάδες εργασίας του ΥπΑΑΤ. Έχει δημοσιεύσει 37 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 6 μονογραφίες, 8 μελέτες-εκθέσεις, 2 κεφάλαια σε βιβλία, 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, αντίστοιχα. Έχει κάνει 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, αντίστοιχα. Εκ των δημοσιεύσεων έχουν προκύψει 439 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης βαρύτητας των δημοσιευμένων άρθρων είναι συνολικά 50,464.

E-mail:

pdrogoudi@elgo.gr

  

Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς

Διευθυντής Ερευνών

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά την αξιολόγηση γενετικού υλικού μηλιάς, ακτινιδιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς, τη μελέτη της επίδρασης του γενοτύπου και των καλλιεργητικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων και η φυσιολογία – θρέψη φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.

Τακτικός ερευνητής με ειδικότητα ‘Φυσιολογία-Θρέψη Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων’. Εκπόνησε μεταπτυχιακή διατριβή στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ στον τομέα ‘Γενετικής Βελτίωσης και Φυσιολογίας Φυτών’ και διδακτορική διατριβή στην προαναφερθείσα Σχολή.

Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο European Working Group on Malus/Pyrus και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Γεωργίας για θέματα γιγαρτοκάρπων. Έχει δημοσιεύσει 64 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 2 μονογραφίες, 2 κεφάλαια σε βιβλία, 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, αντίστοιχα. Έχει κάνει 17 και 37 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, αντίστοιχα. Εκ των δημοσιεύσεων έχουν προκύψει 570 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης h είναι 13.

E-mail:

thsotiropoulos@elgo.gr

Δρ. Ζαμπούνης Αντώνιος

Εντεταλμένος Ερευνητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τις μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών παθογόνων, την γενοτύπιση, την διαγνωστική και την γονιδιωματική μυκήτων φυλλοβόλων δέντρων, καθώς και την γενετική βελτίωση των φυτών για ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες.

Δόκιμος ερευνητής με ειδικότητα ‘Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων Δέντρων’ . Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γεωπονική Σχολή (Α.Π.Θ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙNA) / ΕΚΕΤΑ.  Έχει πλούσια μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως πρόσφατα στο INRA-BIOGER (AgroParis Tech, France). Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Είναι μέλος της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών. Έχει δημοσιεύσει 26 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε 20 επιστημονικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Από τις δημοσιεύσεις του έχουν προκύψει συνολικά 248 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης βαρύτητας των δημοσιευμένων άρθρων είναι συνολικά 56,421.

E-mail:

azampounis@elgo.gr

Δρ. Παντελίδης Γεώργιος

Εντεταλμένος Ερευνητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα αξιολόγησης ποικιλιών, μελέτης της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στην απόδοση και ποιότητα της παραγωγής και μετασυλλεκτικής φυλλοβόλων οπορωφόρων δένδρων.

Εντεταλμένος ερευνητής με ειδικότητα ‘Δενδροκομία-Φυσιολογία Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γεωπονική Σχολή (Α.Π.Θ.). Έχει συμμετάσχει σε 10 Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εκτός του Science Citation Index και 14 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Το συνολικό IF είναι 13,003 και έχει 362 βιβλιογραφικές αναφορές στο SCI-Expanded/SCOPUS.

E-mail:

gpantelidis@elgo.gr

Δρ. Μπαζάκος Χρήστος

Εντεταλμένος Ερευνητής

Εντεταλμένος ερευνητής στη Γενετική Βελτίωση Φυλλοβόλων Δένδρων.

Βιογραφία

Ο Χρήστος Μπαζάκος είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής (Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2005). Στις μεταπτυχιακές σπουδές του, ο Χρήστος, εμπλούτισε τις γνώσεις του στην γενετική και μοριακή βιολογία φυτών ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Φυτών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2007), όπου και συνέχισε για την απόκτηση του διδακτορικού του διπλωματος.

Στην διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Μελέτη μεγάλης κλίμακας της γονιδιακής έκφρασης της ελιάς (Olea europaea L.) σε συνθήκες καταπόνησης με NaCl» συνδύασε την ανάλυση μικροσυστοιχίας (microarray) και την αλληλούχιση μεγάλης κλίμακας (high-throughput sequencing) για τη μελέτη της μοριακής βάσης της ανθεκτικότητας της ελιάς στην αλατότητα επιλέγοντας γενότυπους/ποικιλίες με διαφορετικό βαθμό ανθεκτικότητας. Ο Χρήστος Μπαζάκος απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2012).

Στη μεταδιδακτορική του έρευνα στο τμήμα του Dr. Olivier Loudet στο Institute Jean-Pierre Bourgin (IJPB) του INRA στις Βερσαλλίες Γαλλίας (2012-2016), επικεντρώθηκε στην γενετική ανάλυση της φυσικής παραλλακτικότητας που σχετίζεται με μεταγραφική ρύθμιση και απόκριση της αύξησης του φυτού-προτύπου, Arabidopsis thaliana, στο περιβάλλον, συνδυάζοντας προσεγγίσεις ποσοτικής γενετικής και γονιδιωματικής φυτών με την χρήση πλατφορμών φαινοτύπησης μεγάλης κλίμακας.

Το 2016, ο Χρήστος Μπαζάκος ξεκίνησε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο τμήμα του Prof. Dr. Miltos Tsiantis στο Max Planck Institute for Plant Breeding Research στη Κολωνία Γερμανίας, ως μέλος του Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS). Η εργασία του αφορά τη μελέτη της αναπτυξιακής βάσης της αγενούς αναπαραγωγής του φυτών του γένους Cardamine, χρησιμοποιώντας πλήθος τεχνικών μοριακής γενετικής όπως επεξεργασία γονιδιώματος (genome editing), αλληλούχηση RNA από μοναδιαίο κύτταρο (Single-Cell RNA-Seq), χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL mapping) και μελέτες γενετικής συσχέτισης σε γονιδιωματική κλίμακα (Genome-Wide-Association-Studies, GWAS).

Από τον Ιούλιο του 2018 ο Χρήστος Μπαζάκος είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο τη ‘Γενετική Βελτίωση Φυλλοβόλων Δένδρων’ και ταυτόχρονα από τον Σεπτέμβριο του 2021 είναι Guest Scientist στο Max Planck Institute for Plant Breeding Research στη Κολωνία Γερμανίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Γονιδιωματική φυτών, Τρανσκριπτομική, Αλληλούχηση RNA από μοναδιαίο κύτταρο (Single-Cell RNASeq)
  • Ποσοτική γενετική
  • Πλατφόρμες φαινοτύπησης μεγάλης κλίμακας
  • Επιλογή βοηθούμενη με μοριακούς δείκτες (Marker-Assisted-Selection (MAS)) και Μελέτες Γενετικής Συσχέτισης Μεγάλης Κλίμακας (GWAS)
  • Γενετική Μηχανική και Επεξεργασία Γονιδιώματος (CRISPR-Cas9)
  • Αναγνώριση γενετικής ταυτότητας με χρήση DNA (DNA fingerprinting)

E-mail:

cbazakos@elgo.gr

Τεχνικό Προσωπικό

Καζαντζής Κων/νος

Τεχνολόγος Γεωπονίας (MSc)

Τεχνολόγος Γεωπονίας, ειδικός Δενδροκόμος, απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με τίτλο “Καινοτόμα συστήματα αειφόρου αγροτικής παραγωγής” και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ασχολήθηκε στο πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και νυν Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τη μελέτη και αξιολόγηση του εγχώριου και εισαγόμενου γενετικού υλικού των Πυρηνοκάρπων, με έμφαση στην κερασιά, όπου μελετά και τρόπους διαμόρφωσης των δένδρων, νέες καλλιεργητικές τεχνικές, βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας, παρατηρήσεις φαινολογικών σταδίων επί του αγρού, εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών, αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών σε εχθρούς, ασθένειες και αντιξοότητες περιβάλλοντος, φυτοπροστασία των δένδρων, πολλαπλασιασμός, υβριδισμοί, καταχώρηση και ανάλυση στοιχείων σε Η/Υ, κ.ά.

Έχει συμμετάσχει, από το 1996 έως σήμερα, ως μέλος της ομάδας εργασιών σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που ανέλαβε το πρώην Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων και νυν Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, καθώς και σε επιτροπές του ΥΠ.Α.Α.Τ., όπως η κατάρτιση προτύπων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες κερασιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς.

Έχει συγγράψει ή συμμετείχε στη συγγραφή 3 βιβλίων (το ένα στην αγγλική), ενός κεφαλαίου σε συλλογικό βιβλίο (στην αγγλική), 3 Εγχειριδίων, 17 άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά (εκ των οποίων τα 15 με κριτές), 10 ανακοινώσεων σε Πανελλήνια Συνέδρια, 8 ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια, 42 άρθρων σε πανελλήνιας εμβέλειας περιοδικά, καθώς και δεκάδες άρθρα σε πανελλήνιας κυκλοφορίας ή τοπικές εφημερίδες και διαδικτυακούς ιστότοπους.

E-mail:

kkazantzis@elgo.gr

nagrefpi@otenet.gr

  

Τηλέφωνο:

+30 2332041548

Προσωπικό Διοικητικής -Οικονομικής – Τεχνικής υποστήριξης

Γιάννινα Αθανασούλα

Γραμματεία

E-mail:

ngiannina@elgo.gr

nagrefpi@otenet.gr

Τηλέφωνο:

+30 2332041548

Ντίκας Αντώνιος

Επιμελητής Πειραμάτων – Λογιστήριο

E-mail:

antikas@elgo.gr

Τηλέφωνο:

+30 2332041548