Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el

Προσωπικό

Δρ. Μαλούπα Ελένη

Τακτική Ερευνήτρια

Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

E-mail:

maloupa@bbgk.gr

Διεύθυνση:

Θέρμη 570 01, Τ.Θ.: 60458

Τηλέφωνο:

+30 2310 471 613, ext. (0) 220 F. +30 2310 478 907 / 473 024

Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Δρογούδη Παυλίνα

Τακτική Ερευνήτρια

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά την αξιολόγηση γενετικού υλικού ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, την κλιματική αλλαγή και τη μελέτη καλλιεργητικών τεχνικών με σκοπό την πρωίμιση και παραγωγή καλύτερης ποιότητας φρούτων.

Τακτική ερευνήτρια με ειδικότητα ‘Δενδροκομία’ . Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Imperial College, University of London και μεταδιδακτορική έρευνα στο Univ. Newcastle upon Tyne, Αγγλία. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη σε 5 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συμμετείχε ως επιστημονική υπεύθυνη ή μέλος ομάδας σε άλλα 10 Ελληνικά ανταγωνιστικά προγράμματα και 5 μη-ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Είναι τακτικό μέλος της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ομάδα εργασίας για τα πυρηνόκαρπα) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου ερευνητών EUFRIN για το ροδάκινο και βερίκοκο. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε 10 ομάδες εργασίας του ΥπΑΑΤ. Έχει δημοσιεύσει 37 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 6 μονογραφίες, 8 μελέτες-εκθέσεις, 2 κεφάλαια σε βιβλία, 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, αντίστοιχα. Έχει κάνει 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, αντίστοιχα. Εκ των δημοσιεύσεων έχουν προκύψει 439 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης βαρύτητας των δημοσιευμένων άρθρων είναι συνολικά 50,464.

E-mail:

drogoudi@otenet.gr

  

Δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς

Τακτικός Ερευνητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά την αξιολόγηση γενετικού υλικού μηλιάς, ακτινιδιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς, τη μελέτη της επίδρασης του γενοτύπου και των καλλιεργητικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων και η φυσιολογία – θρέψη φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.

Τακτικός ερευνητής με ειδικότητα ‘Φυσιολογία-Θρέψη Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων’. Εκπόνησε μεταπτυχιακή διατριβή στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ στον τομέα ‘Γενετικής Βελτίωσης και Φυσιολογίας Φυτών’ και διδακτορική διατριβή στην προαναφερθείσα Σχολή.

Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο European Working Group on Malus/Pyrus και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Γεωργίας για θέματα γιγαρτοκάρπων. Έχει δημοσιεύσει 64 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, 2 μονογραφίες, 2 κεφάλαια σε βιβλία, 48 και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, αντίστοιχα. Έχει κάνει 17 και 37 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, αντίστοιχα. Εκ των δημοσιεύσεων έχουν προκύψει 570 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης h είναι 13.

E-mail:

thosotir@otenet.gr

Δρ. Ζαμπούνης Αντώνιος

Δόκιμος Ερευνητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τις μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών παθογόνων, την γενοτύπιση, την διαγνωστική και την γονιδιωματική μυκήτων φυλλοβόλων δέντρων, καθώς και την γενετική βελτίωση των φυτών για ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες.

Δόκιμος ερευνητής με ειδικότητα ‘Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων Δέντρων’ . Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γεωπονική Σχολή (Α.Π.Θ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙNA) / ΕΚΕΤΑ.  Έχει πλούσια μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως πρόσφατα στο INRA-BIOGER (AgroParis Tech, France). Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Είναι μέλος της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών. Έχει δημοσιεύσει 26 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε 20 επιστημονικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Από τις δημοσιεύσεις του έχουν προκύψει συνολικά 248 αναφορές σε περιοδικά του SCI & SSCI και ο συνολικός δείκτης βαρύτητας των δημοσιευμένων άρθρων είναι συνολικά 56,421.

E-mail:

antbio@yahoo.gr

Δρ. Παντελίδης Γεώργιος

Δόκιμος Ερευνητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα αξιολόγησης ποικιλιών, μελέτης της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στην απόδοση και ποιότητα της παραγωγής και μετασυλλεκτικής φυλλοβόλων οπορωφόρων δένδρων.

Δόκιμος ερευνητής με ειδικότητα ‘Δενδροκομία-Φυσιολογία Φυλλοβόλων Οποροφόρων Δένδρων. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Γεωπονική Σχολή (Α.Π.Θ.). Έχει συμμετάσχει σε 10 Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εκτός του Science Citation Index και 14 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Το συνολικό IF είναι 13,003 και έχει 362 βιβλιογραφικές αναφορές στο SCI-Expanded/SCOPUS.

E-mail:

gpantelidis76@gmail.com

Τεχνικό Προσωπικό

Καζαντζής Κων/νος

Τεχνολόγος Γεωπονίας

Τεχνολόγος Γεωπονίας, ειδικός Δενδροκόμος, απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με τίτλο «Καινοτόμα συστήματα αειφόρου αγροτικής παραγωγής» και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ασχολήθηκε στο πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και νυν Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τη μελέτη και αξιολόγηση του εγχώριου και εισαγόμενου γενετικού υλικού των Πυρηνοκάρπων, με έμφαση στην κερασιά, όπου μελετά και τρόπους διαμόρφωσης των δένδρων, νέες καλλιεργητικές τεχνικές, βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας, παρατηρήσεις φαινολογικών σταδίων επί του αγρού, εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών, αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών σε εχθρούς, ασθένειες και αντιξοότητες περιβάλλοντος, φυτοπροστασία των δένδρων, πολλαπλασιασμός, υβριδισμοί, καταχώρηση και ανάλυση στοιχείων σε Η/Υ, κ.ά.

Έχει συμμετάσχει, από το 1996 έως σήμερα, ως μέλος της ομάδας εργασιών σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που ανέλαβε το πρώην Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων και νυν Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, καθώς και σε επιτροπές του ΥΠ.Α.Α.Τ., όπως η κατάρτιση προτύπων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες κερασιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς.

Έχει συγγράψει ή συμμετείχε στη συγγραφή 3 βιβλίων (το ένα στην αγγλική), ενός κεφαλαίου σε συλλογικό βιβλίο (στην αγγλική), 3 Εγχειριδίων, 16 άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά (εκ των οποίων τα 14 με κριτές), 10 ανακοινώσεων σε Πανελλήνια Συνέδρια, 8 ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια, 37 άρθρων σε πανελλήνιας εμβέλειας περιοδικά, καθώς και δεκάδες άρθρα σε πανελλήνιας κυκλοφορίας ή τοπικές εφημερίδες και διαδικτυακούς ιστότοπους.

E-mail:

nagrefpi@otenet.gr

  

Τηλέφωνο:

+30 2332041548

Προσωπικό Διοικητικής -Οικονομικής – Τεχνικής υποστήριξης

Γιάννινα Αθανασούλα

Γραμματεία

E-mail:

secretary@ipgrb.gr

Τηλέφωνο:

+30 2332041548

Ντίκας Αντώνιος

Επιμελητής Πειραμάτων – Λογιστήριο

E-mail:

antonis@ipgrb.gr

Τηλέφωνο:

+30 2332041548