Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el

Είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων

Πατώντας σε κάποιο από τoυς παρακάτω τομείς έρευνας θα ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα αποτελέσματα, καθώς και θα έχετε πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά, τον Ελληνικό τύπο, καθώς και παρουσιάσεις σε συνέδρια.