Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el

Υποδομές

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων βρίσκεται στη Νάουσα σε έκταση 200 στρεμμάτων.

Διαθέτει δικτυοκήπιο έκτασης 700 τμ και οπωρώνες αξιολόγησης και διατήρησης τοπικών ποικιλιών καθώς και ειδών του Εθνικού Καταλόγου. Σήμερα στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων διατηρούνται και αξιολογούνται περισσότερες από 750 ποικιλίες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.

Στο κεντρικό κτήριο βρίσκονται γραφεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και αίθουσα διαλέξεων.

Διαθέτει εργαστήρια επαρκώς εξοπλισμένα με όργανα για:

o    Αναλύσεις φυσικών χαρακτηριστικών των φρούτων: χρωματόμετρο, πιεσόμετρα, ζυγοί

o    Χημικές αναλύσεις σε ιστούς φύλλων (φυλλοδιαγνωστική κ.α.) και καρπών: Ατομική απορρόφηση, φασματοφωτόμετρο UV-VIS, αέριο χρωματογράφο, Kendjal, φυγόκεντρους, οπτικό μικροσκόπιο με ανάλυση εικόνας, στερεοσκόπια, διαφόρους τύπους κλιβάνων (έως 1800οC), λυοφιλιτής, βαθιά κατάψυξη (-80οC) κ.α..

o    Αναλύσεις προσδιορισμού πρωτεϊνών και ιών Ηλεκτροφόρηση, test ΕLISA και PCR