Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el

Διεθνή περιοδικά

2024

Manthos I., Sotiropoulos T., Vagelas I. 2024. Is the Artificial Pollination of Walnut Trees with Drones Able to Minimize the Presence of Xanthomonas arboricola pv. juglandis? A Review. Applied Sciences 2024, 14, 2732. https://doi.org/10.3390/app14072732

2023

Kazantzis K., Thomidis T. 2023. Effect of cultivar resistance and pre-harvest nickel applications on fruit rots, shot-hole, Alternaria leaf spot and fruit cracking. European Journal of Horticultural Science 88 (1), 1-6. https://doi.org/10.17660/eJHS.2023/003

Thomidis T., Kazantzis K. 2023. Occurrence of shoot blight disease, caused by Cylindrocarpon destructans (Zinss) Scholten, on cherry trees (Prunus avium) in Greece. European Journal of Plant Pathology (2023). https://doi.org/10.1007/s10658-023-02669-0

Drogoudi P., Cantín C.M., Brandi F., Butcaru A., Terrer J.C., Cutuli M., Foschi S., Galindo A., García-Brunton J., Luedeling E., et al. 2023. Impact of Chill and Heat Exposures Under Diverse Climatic Conditions on Peach and Nectarine Flowering Phenology. Plants 2023, 12(3), 584; https://doi.org/10.3390/plants12030584

Drogoudi P., Pantelidis G., Karapetsi L., Ziakou K., Kazantzis K., Madesis P., Thomidis T. 2023. Exploring the Genetic and Morphological Variation and Disease Resistance in Local and Foreign Prunus persica (L.) Batsch Cultivars. Agriculture 2023, 13, 800. https://doi.org/10.3390/agriculture13040800

Sotiropoulos T., Manthos I., Chatzistathis T., Kountis N., Dichala O., Tsoktouridis G. 2023. Effect of organic calcium uptake and biostimulants during integrated nutrient management (INM) cultivation of kiwifruit cv. ‘Hayward’. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Volume 51, Issue 2, Article number 13109. DOI:10.15835/nbha51213109

Orfanidou C., Katsiani A., Candresse T., Marais A., Gkremotsi T., Drogoudi P., Kazantzis K., Katis N., Maliogka V. 2023. Identification of divergent isolates of cherry latent virus 1 in Greek sweet cherry orchards. Archives of Virology (2023) 168:243. https://doi.org/10.1007/s00705-023-05875-7

Pantelidis G., Drogoudi P. 2023. Exploitation of genotypic variation in chilling and heat requirements for flowering in Prunus armeniaca and Prunus persica (L.) Batsch cultivars. Scientia Horticulturae, 321, 112287 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2023.112287

2022

Drogoudi P, G Pantelidis 2022. Selection and screening of fruit phenotypic characters of Greek local and foreign pomegranate germplasm. European Journal of Horticultural Science 58. Doi: 10.17660/eJHS.2022/058

Drogoudi P, G. Pantelidis 2022. Phenotypic variation and peel contribution to fruit antioxidant contents in European and Japanese plums. Plants 11:1338. doi:10.3390/plants11101338

Drogoudi P, G. Pantelidis, T. Thomidis 2022. Impact of ozonated water on brown rot development and storage potential of nectarine and plum. Ozone: Science & Engineering https://doi.org/10.1080/01919512.2022.2153645

Drogoudi P., G.E. Pantelidis and A. Manganaris 2022. Trends in bisexual and male flower production and fruit set during blooming of pomegranate. Acta Hortic. 1342: 159-164. Doi: 10.17660/ActaHortic.2022.1342.23. Proc. I IS on Reproductive Biology of Fruit Tree Species Eds.: E. Ortega and E. Costes.

Drogoudi, P., Pantelidis, G.E. 2022. Impact of genetic and climatic parameters on split-pit incidence in peach and nectarine. Scientia Horticulturae 297:110970. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.110970

Karapetsi L., I. Karamichali, G. Pantelidis, P. Drogoudi, P. Madesis 2022. SNPs identification and association study of fruit quality genes from selected whole-genome sequenced peach varieties cultivated in Greece. Acta Horticulturae 1352, 291-298 DOI: 10.17660/ActaHortic.2022.1352.39

Khalili M., T. Candresse, I. Koloniuk, D. Safarova, Y. Brans, C. Faure, M. Delmas, S. Massart, M.A. Aranda, K. Cagalayan, V. Decroocq, P. Drogoudi, M. Glasa, G. Pantelidis, M. Navratil, F. Latour, J. Spak, J. Pribylova, D. Mihalik, F. Palmisano, A. Saponari, T. Necas, J. Sedlack, and A. Marais 2022. The expanding menagerie of Prunus-infecting luteoviruses. Phytopathology®, Vol. 0, No. ja doi: 10.1094/PHYTO-06-22-0203-R?ai=1qb&ui=futb&af=T

Marnasidis S., Kazantzis K., Verikouki E., Hatjina F., Arabatzis G. & Malesios Ch. 2022. Impact of insect pollination on fruit set, fruit size and yield of three sweet cherry cultivars. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 83, 59–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.6402241

Pantelidis G., G. Reig, C.M. Cantin, D. Giovannini, P. Drogoudi 2022. Estimation of chilling and heat requirements of peach and nectarine cultivars grown in the EUFRIN trials located in different pedoclimatic conditions. Acta Horticulturae. 1352: 463−470. DOI: 10.17660/ActaHortic.2022.1352.63

Polychroniadou C, E. Karagiannis, M. Michailidis, I.-. S. Adamakis, I. Ganopoulos, G. Tanou, C. Bazakos, A. Molassiotis 2022 Identification of genes and metabolic pathways involved in wounding-induced kiwifruit ripening. Plant Physiology and Biochemistry, 179:179-190. doi.org/10.1016/j.plaphy.2022.03.027

Polychroniadou C., M. Michailidis, I.-D.S. Adamakis, E. Karagiannis, I. Ganopoulos, G. Tanou, C. Bazakos, A. Molassiotis 2022 Mechanical stress elicits kiwifruit ripening changes in gene expression and metabolic status. Postharvest Biology and Technology, 194:112102. doi.org/10.1016/j.postharvbio.2022.112102

2021

Avramidou E., Moysiadis T., Ganopoulos I., Michailidis M., Kissoudis C., Valasiadis D., Kazantzis K., Tsaroucha E., Tsaftaris A., Molassiotis A., Aravanopoulos F., Xanthopoulou A. 2021. Phenotypic, Genetic, and Epigenetic Variation among Diverse Sweet Cherry Gene Pools. Agronomy 2021, 11, 680 https://doi.org/10.3390/agronomy11040680

Chatzistathis, T., V. Kavvadias, T. Sotiropoulos, I. Papadakis. 2021. Organic Fertilization and Tree Orchards. Agriculture 11, 692. Doi: 10.3390/agriculture11080692

Christofi M, Mauromoustakos A, Mourtzinos I, Lazaridou A, Drogoudi P, Theodoulidis S, Biliaderis CG, Manganaris GA. 2021 The effect of genotype and storage on compositional, sensorial and textural attributes of canned fruit from commercially important non-melting peach cultivars. Journal of Food Composition & Analysis 2021, 103:104080 Doi: 10.1016/j.jfca.2021.104080

Drogoudi P, GE Pantelidis. 2021. Comparative effects of gibberellin A3, glycine betaine and Si, Ca and K fertilizers on physiological disorders and yield of pomegranate cv. Wonderful. J Sci Food Agric Doi: 10.1002/jsfa.11354.

Drogoudi P, Pantelidis G, Vekiari S. 2021 Physiological disorders and fruit quality attributes in pomegranate: Effects of meteorological parameters, canopy position and acetylsalicylic acid foliar sprays. Frontiers Plant Sci 12: 645547. Doi.org/10.3389/fpls.2021.645547

Giovannini D., Bassi D., Cutuli M., Drogoudi, P., Foschi S., Hilaire C., Liverani A., Ruesch J., Iglesias I. 2021. Evaluation of novel peach cultivars in the European Union: the EUFRIN Peach and Apricot Working Group initiative. Acta Hortic 1304: 13-19. doi: 10.17660/ActaHortic.2021. 1304.2

Hadjipieri M, Georgiadou EC, Drogoudi P, Fotopoulos V, Badenes ML, Manganaris GA 2021 The physiological disorder of purple spot in loquat fruit: etiology, possible causes and mitigation measures. Acta Horticulturae 2021, 1327, 577-581.

Hadjipieri M., E.C. Georgiadou, P. Drogoudi, V. Fotopoulos, G.A. Manganaris, 2021. The efficacy of acetyl salicylic acid, spermidine and calcium preharvest foliar spray applications on yield efficiency, incidence of physiological disorders and shelf-life performance of loquat fruit. Scient Hortic 289, 110439. Doi: 10.1016/j.scienta.2021.110439

Karagiannis E., E. Sarrou, M. Michailidis, G. Tanou, I. Ganopoulos, C. Bazakos, K. Kazantzis, S. Martens, A. Xanthopoulou, A. Molassiotis 2021. Fruit quality trait discovery and metabolic profiling in sweet cherry Genebank collection in Greece. Food Chemistry, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128315

Karapetsi L., G. Pantelidis, E.D. Pratsinakis, P. Drogoudi, P. Madesis 2021.Fruit Quality Traits and Genotypic Characterization in a Pomegranate Ex Situ Punica granatum L. Collection in Greece. Agriculture 11: 482. Doi: 10.3390/agriculture11060482

Michailidis M., E. Karagiannis, C. Bazakos, G. Tanou, I. Ganopoulos, A. Molassiotis 2021. Genotype-and tissue-specific metabolic networks and hub genes involved in water-induced distinct sweet cherry fruit cracking phenotypes. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19: 5406-5420. doi.org/10.1016/j.csbj.2021.09.030

Pantelidis G., T. Mavromatis and P. Drogoudi. 2021 Consecutive wet days may impede Consecutive wet days may impede fruit quality of peach and nectarine and cause fruit drop. Scient Hortic 282: 110011. Doi: 10.1016/j.scienta.2021.110011

Sotiropoulos T., A. Voulgarakis, D. Karaiskos, T. Chatzistathis, I. Manthos, O. Dichala, A. Bountla 2021. Foliar Calcium Fertilizers Impact on Several Fruit Quality Characteristics and Leaf and Fruit Nutritional Status of the ‘Hayward’ Kiwifruit Cultivar. Agronomy 11, 235, https://doi.org/10.3390/agronomy11020235

Sotiropoulos T., Voulgarakis N., Triantafillou D., Manthos I., Xafakos P. 2021. Evaluation of a Spray-on Product for Improving Red Color and Decreasing Sunburn Damage of ‘Red Chief Delicious’ Apples. Journal of the American Pomological Society 751: 2-8, 2021.

Xanthopoulou A., T. Moysiadis, C. Bazakos, E. Karagiannis, I. Karamichali, G.Stamatakis, M. Samiotaki, M. Manioudaki, M. Michailidis, P. Madesis, I. Ganopoulos, A.Molassiotis, G. Tanou 2021. The perennial fruit tree proteogenomics atlas: a spatial map of the sweet cherry proteome and transcriptome. Plant Journal, doi:109:1319-1336. doi.org/10.1111/tpj.15612

2020

Chatzidimopoulos M., Lioliopoulou F., Sotiropoulos T., Vellios E. 2020. Efficient control of Apple Scab with targeted spray applications. Agronomy 2020, 10, 217; doi:10.3390/agronomy10020217

Christofi M., I. Mourtzinos, A. Lazaridou, P. Drogoudi, P. Tsitlakidou, C.G. Biliaderis, G.A. Manganaris. 2020. Elaboration of novel and comprehensive protocols toward determination of textural properties and other sensorial attributes of canning peach fruit. Journal of Textural Studies. Doi: 10.1111/jtxs.12577

Cirilli, M., Micali, S., Aranzana, M.J., Arús, P.c, Babini, A.d, Barreneche, T., Bink, M., Cantin, C.M., Ciacciulli, A., Cos-Terrer, J.E., Drogoudi, P., Eduardo, I., Foschi, S., Giovannini, D.j, Guerra, W., Liverani, A., Pacheco, I., Pascal, T., Quilot-Turion, B., Verde, I., Rossini, L., Bassi, D. 2020 The multisite PeachRefPop collection: A true cultural heritage and international scientific tool for fruit trees. Plant Phys 2020, 184 2: 632-646

Drogoudi P., Kazantzis K., Kunz A., Blanke M. (2020). Effects of climate change on cherry production in Naoussa, Greece and Bonn, Germany: adaption strategies. Euro-Mediterranian Journal for Environmental Integration, (2020) 5: 12.

Eduardo I., Aranzana M.J., Arus P., Bassi D., Cantin C.M., Cirilli M., Cos Terrer J., Drogoudi P., Foschi S., Guevara A., Lopez Ortiz D., Micali S., Reig G, Rossini L., Verde I. 2020. ‘PeachRefPop’, una nueva coleccion de referencia europea en melocotonero. Rivista de Fruticultura – n. 73 – 2020, 6-19.

Gaši, F., J. Sehic, J. Grahic, S.H. Hjeltnes, M. Ordidge, D. Benedikova, M. Blouin-Delmas, P. Drogoudi, D. Giovannini, M. Höfer, K. Kahu, S. Kovács, G. Lācis, M. Lateur, T.B. Toldam-Andersen, V. Ognjanov and H. Nybom. 2020. Genetic assessment of the pomological classification of plum Prunus domestica accessions sampled across Europe. Genetic Res Crop Evolution DOI: 10.1007/s10722-020-00901-y

Manthos I., Rouskas D., Karagiannis E., Sotiropoulos T., Molasiotis A., Botu M. 2020. Pomological and phenological characteristics of the main pistachio cultivars in Greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 484: 2343-2358. DOI:10.15835/48412097

Xanthopoulou A., Manioudaki M., Bazakos C., Kissoudis C., Farsakoglou A.M., Karagiannis E., Michailidis M., Polychroniadou C., Zambounis A., Kazantzis K., Tsaftaris A., Madesis P., Aravanopoulos F., Molassiotis A., Ganopoulos I. 2020. Whole genome re-sequencing of sweet cherry Prunus avium L. yields insights into genomic diversity of a fruit species. Horticulture Research 7:6, https://doi.org/10.1038/s41438-020-0281-9

2019

Bassi D., Aranzana M.J., Cirilli M., Cos Terrer J., Drogoudi P., Eduardo I., Foschi S., Micali S., Rossini L., Verde I. (2019). Una rete mediterranea per conservare la biodiversita. Frutticoltura – n. 6 – 2019, 32-36.

Dichala O., I. Therios, A. Papadopoulos, T. Sotiropoulos. 2019. Biochemical and Physiological Responses of Three Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars Grown Under Cr6+ Stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 20. Doi: 10.1007/s42729-019-00094-z

Giovannini, M. Höfer, G. Lacis, M. Lateur, V. Ognjanov, H. Nybom, S.H. Hjeltnes. 2019. Genetic diversity of Prunus domestica selected from ten countries across Europe. Acta Hortic 1260: 159-162 Doi: 10.17660/ActaHortic.2019.1260.25

Oikonomou A., E. Ladikou, G. Chatziperou, T. Margaritopoulou, M. Landi, T. Sotiropoulos, F. Araniti, I. Papadakis. 2019. Boron excess imbalances root/shoot allometry, photosynthetic and chlorophyll fluorescence parameters and sugar metabolism in hydroponically- grown apple plants. Agronomy 9:731. Doi: 10.3390/agronomy9110731Sehic J., F. Gaši, D. Benedikova, M. Blouin, P. Drogoudi, D.

 

2018

Ganopoulos I., Farsakoglou A-M., Aravanopoulos F., Molassiotis A., Michailidis M., Malliarou E., Avramidou E., Tsaftaris A., Osanthanunkul M., Madesis P., Kazantzis K., Xanthopoulou A. 2018. Towards sweet cherry (Prunus avium L.) breeding: phenotyping evaluation of newly developed hybrids. Euphytica 214: 99. Doi: 10.1038/s41438-020-0281-9

Ganopoulos I., N. Tourvas, A. Xanthopoulou, A. Zambounis, E. Avramidou, F. Aravanopoulos, A. Tsaftaris, P. Madesis, T. Sotiropoulos, N. Koutinas. 2018. Phenotypic and molecular characterization of apple (Malus x domestica Borkh) genetic resources in Greece. Scientia Agricola 75: 509-518. Doi:10.1590/1678- 992x-2016-0499

Manganaris GA, Goulas V, Mellidou I, Drogoudi P. (2018). Antioxidant Phytochemicals in Fresh Produce: Exploitation of Genotype Variation and Advancements in Analytical Protocols. Front Chem Doi: 10.3389/fchem.2017.00095.

Marnasidis S., Stamatelatou K., Verikouki E., Kazantzis K. (2018). Assessment of the generation of empty pesticide containers in agricultural areas. Journal of Environmental Management 224: 37-48. Doi: 10.1016/j.jenvman.2018.07.012

 

2017

Drogoudi, P., Gerasopoulos, D., Kafkaletou, M. and Tsantili, E. 2017, Phenotypic characterization of qualitative parameters and antioxidant contents in peach and nectarine fruit and changes after jam preparation. J. Sci. Food Agric. doi:10.1002/jsfa.8188

Drogoudi, P., K. Kazantzis, A. Kunz, M.M. Blanke. 2017 Climate change effects on cherry production in Naoussa, Greece and Bonn, Germany – adaptation strategies. Euro-Mediterr J Environ Integr 5, 12 2020. DOI: 10.1007/s41207-020-0146-5

Hardner C., C. Peace, J. Quero-Garcia, S. Vanderzande, D. Giovannini, T. Barreneche, J.A. Campoy, G. Charlot, A. Liverani, N. Oraguzie, M. Villamil-Castro, L. Cai, M. Ordidge, A. Wünsch, T. Sotiropoulos, K. Kazantzis, A. Patocchi, S. Perren, D. Graetz, A. Iezzoni (2017). Building international partnerships for the collation of historical data to study the environmental stability of genomic predictions in sweet cherry. 8th Int. Cherry Symposium, Yamagata Japan, 5-9 June 2017. Acta Hortic. 1235: 47-53. ISHS 2019. DOI 10.17660/ActaHortic.2019.1235.6. 2019.

Kazantzis K., Xafakos P. 2017. Germoplasma di origine greca con interesse commerciale. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2017, pp. 24-26.

Manganaris GA, P. Drogoudi, V. Goulas, G. Tanou, E.C. Georgiadou, G.E. Pantelidis, K.A. Paschalidis, V. Fotopoulos, A. Manganaris. 2017. Deciphering the interplay among maturity stage and low-temperature storage on ripening behaviour and phytochemical properties on peach and nectarine fruit. Plant Physiol. Bioch. 119: 189-199. Doi: 10.1016/j.plaphy.2017.08.022 0981-9428

 

2016

Drogoudi P., G.E Pantelidis, V. Goulas, G.A Manganaris, V. Ziogas, A. Manganaris. 2016 The appraisal of qualitative parameters and antioxidant contents during postharvest peach fruit ripening underlines the genotype significance. Postharvest Biology and Technology 115: 142-150. doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.12.002

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Osathanunkul M., Madesis P., Zambounis A., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tsaftaris A., Sotiropoulos T., Chatzicharisis I., Kazantzis K. 2016. Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry Prunus cerasus cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 207: 225-232. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.05.018

Merkouropoulos G., I. Ganopoulos, A. Tsaftaris, I. Papadopoulos, P. Drogoudi. 2016. Combination of High Resolution Melting HRM analysis and SSR molecular markers speeds up plum genotyping: case study genotyping the Greek plum GeneBank collection. Plant Genetic Resources. Doi.org/10.1017/S1479262116000022

Sotiropoulos T., Petridis A., Koukourikou-Petridou M., Koundouras S. 2016. Evaluation of “Sun Protect” in protecting apples Malus x domestica Borkh. against sunburn. Hort. Sci. Prague, Vol. 43, 4: 175-180. doi: 10.17221/200/2015-HORTSCI

2015

Bacchetta L., M. Rovira, M. Aramini, P. Drogoudi, AP Silva, A. Solar, D. Avanzato, R. Botta, N. Valentini, P. Boccacci. 2015 A multidisciplinary approach to enhance the conservation and use of hazelnut Corylus avellana L. genetic resources. Genetic Resources and Crop Evolution. 62: 649-663. Erratum in Genetic Resources and Crop Evolution 62: 807-808

Ganopoulos I., Moysiadis T., Xanthopoulou A., Ganopoulou M., Avramidou E., Aravanopoulos F., Tani E., Madesis P., Tsaftaris A., Kazantzis K. 2015. Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae Vol. 197, 14 Dec. 2015, p. 381-391. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.061

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Marnasidis S., Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Madesis P. 2015. ‘Tsolakeiko’: A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 5010:1591–1592. 2015.

Kazantzis K., Xafakos P. 2015. Aggiornamenti sulla cerasicoltura greca: cresce l’ interesse per l’ esportazione. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura, No 4, Aprile 2015, pp. 38-40.

Sotiropoulos T., Papadopoulos F., Metaxa E., Psoma P., Stylianidis D. 2015. Preliminary results on Nickel concentrations in soil, leaves and fruits of apple and peach orchards in Northern Greece. Journal of Agriculture Food and Development, 1: 15-18. 2015.

2014

Bacchetta L., D. Avanzato, B. Di Giovanni, R. Botta, P. Boccacci, P. Drogoudi, I. Metzidakis, M. Rovira, J.P. Sarraquigne, A.P. Silva, A. Solar & D. Spera. 2014 The reorganisation of European hazelnut genetic resources in the SAFENUT AGRI GEN RES Project. Acta Horticulturae 1052: 67-74.

Kafkaletou M., Christopoulos M., Ktistaki M-E., Sotiropoulos T., Tsantili E. 2014. Influence of rain cover on respiration, quality attributes and storage of cherries Prunus avium L.. Journal of Applied Botany and Food Quality 88, 87-96 Doi: 10.573/JABFQ.2015.088.012.

Sotiropoulos T., Petridis A., Koukourikou-Petridou M., Koutinas N., Kazantzis K., Pappa M. 2014. Efficacy of using rain protective plastic films against cracking of four sweet cherry Prunus avium L. cultivars in Greece. International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume 2, Issue 6, p. 1035-1040.

2013

Bacchetta, L., Aramini, M., Zini, A., Di Giammatteo, V., Spera, D., P. Drogoudi, Rovira, M., A. P. Silva, A. Solar, Botta, R. 2013. Fatty acids and alpha-tocopherol composition in hazelnut Corylus avellana L.: A chemometric approach to emphasize the quality of European germplasm. Euphytica 191, 57-73.

Boccacci P., Aramini M., Valentini N., Bacchetta L., Rovira M., Drogoudi P., Solar A., Silva A.P., Erdoğan V., Ciarmiello L.F., Cristofori V., Contessa C., Botta R. 2013. Molecular and morphological diversity of on-farm hazelnut Corylus avellana L. landraces from southern Europe and their role in the origin and diffusion of cultivated germplasm. Tree Genetics and Genomes. 9: 1465-1480.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. 2013. Evaluation of Some Local Greek Yellow Sweet Cherry Cultivars. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 209-212.

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. 2013. Evaluation of the Local Greek Sweet Cherry Cultivar ‘Vasiliadi’ Compared to the Cultivar ‘Ferrovia’. Proc. IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Hort. 981, p. 119-122.

Drogoudi PD, G. Pantelidis, L. Bacchetta, D. De Giorgio, H. Duval, I. Metzidakis, D. Spera. 2013. Protein and mineral nutrient contents in kernels from 72 sweet almond cultivars and accessions grown in France, Greece and Italy. International Journal of Food Science and Technology. 64: 202-209.

Ganopoulos I., Xanthopoulou A., Aravanopoulos F., Kazantzis K., Tsaftaris A., Madesis P. 2013. Microsatellite high-resolution melting SSR-HRM analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources 09/2013. doi:10.1017/S1479262113000403

Sotiropoulos T., Ebert G., Pavlakos S., Petridis A., Giannakoula A., Koundouras S., Koukourikou-Petridou M., Ilias I., Therios I. 2013. Efficacy of various fertilization strategies pre- and post- harvest on productivity, several fruit quality attributes, photosynthetic parameters and nutritional status of kiwifruit vines. Proceedings of XVII International Plant Nutrition Colloquium, 19-22 August 2013, Istanbul Turkey, pp. 741-742. 2013.

2012

Drogoudi P., G. Pantelidis & A. Manganaris. 2012 Morphological and physiological characteristics in pomegranate cultivars with different yields. Options Mediterraneennes. Series A, Number 103, 67-69.

Drogoudi P.D., Pantelidis G. & Papachatzis A. 2012. Fruit physical and chemicalcharacters in twelve European and Japanese plum genotypes during two harvesting years Acta Horticulturae 968, 193-196.

Drogoudi PD, G. Pantelidis, L. Bacchetta, D. De Giorgio, H. Duval, I. Metzidakis, D. Spera 2012. Protein and mineral nutrient contents in kernels from 72 sweet almond cultivars and accessions grown in France, Greece and Italy. International Journal of Food Science and Technology .

Pantelidis G., P. Drogoudi & A. Manganaris. 2012. Physico-chemical and antioxidant properties of pomegranate genotypes in Greece. Options Mediterraneennes. Series A. Number 103, 335-337.

Pitsiouni M., Linos A. Hagidimitriou M. & Drogoudi P. 2012 Genetic diversity of Greek wild and cultivated pomegranate Punica granatum L. genotypes and cultivars using molecular markers. Acta Horticulturae 940: 193-200 doi:
10.17660/ActaHortic.2012.940.25

2011

Chatzicharissis I., Kazantzis K., Sotiropoulos T., Koutinas N. 2011. “Bakirtzeika”: A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 46:1052-1053. 2011.

Drogoudi P.D. & G. Pantelidis. 2011. Effects of position on canopy and harvest time on fruit physico-chemical and antioxidant properties in different apple cultivars. Scientia Horticulturae 129: 752–760.

Ganopoulos I., Kazantzis K., Chatzicharisis I., Karayiannis I., Tsaftaris A. 2011. Genetic diversity, structure and fruit trait associations in Greek sweet cherry cultivars using microsatellite based SSR/ISSR and morpho-physiological markers. Euphytica. Accepted: 21 March 2011. Published online: 06 April 2011. Doi: 10.1007/s10681-011-0416-z. 2011.

Ganopoulos I., Merkouropoulos G., Pantazis S., Tsipouridis C., Tsaftaris A. 2011. Assessing modecular and morpho-agronomical diversity and identification of ISSR markers associated with fruit traits in quince Cydonia oblonga. Genetics and Molecular Research 10 4: 2729-2746 2011.

Kazantzis K., Chatzicharissis I., Papachatzis A., Sotiropoulos Th., Kalorizou H., Koutinas N. 2011. Evaluation of sweet cherry cultivars introduced in Greece. Sustainable Horticulture-Priorities and Perspectives. University of Craiova, Romania, 28-29 October 2011.

Kazantzis K., Sotiropoulos T., Chatzicharissis I. 2011. Evaluation of 27 sour cherry Prunus cerasus L. cultivars under the soil climatic conditions of Northern Greece. Proceedings of 22nd International Symposium “Food Safety Production”, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 June, pp. 353-355. 2011.

Rovira, M., Avanzato, D., Bacchetta , L., Botta, R., P. Drogoudi, Ferreira, J.J., Sarraquigne, J.P., Silva, A.P. & Solar, A. 2011 European Corylus avellana L. germplasm collections. Acta Horticulturae 918: 871-87.

Socias I Company R., Alonso J.M., Espiau M.T., Fernández I Martí A., Kodad, O., Avanzato D., Bacchetta L., Botta R., Drogoudi P., Duval H., Metzidakis I., Rovira M., Silva, A.P., Solar A. & Spera, D. 2011. The definition of the European almond core collection. Acta Horticulturae 912: 445-448.

Syrgiannidis G., Sotiropoulos T., Petridis A., Therios I. 2011. “Vergina” Pear. HortScience 461: 130-131. 2011.

<2010

Faniadis D., Drogoudi P.D., Vasilakakis M. 2010 Effects of cultivar, orchard elevation, and storage on fruit quality characters of sweet cherry Prunus avium L.. Scientia Horticulturae 125: 301-304

Syrgiannidis G., Sotiropoulos T., Koutinas N., Almaliotis D. 2010. “Syrgiannidis”: An Early-maturing Pear. HortScience 452: 304-305. 2010.

Koutinas N., Sotiropoulos T., Petridis A., Almaliotis D., Deligeorgis E., Therios I., Voulgarakis N. 2010. Effects of Perharvest Calcium Foliar Sprays on Several Fruit Quality Attributes and Nutritional Status of the Kiwifruit Cultivar Tsechelidis. HortScience 456:984-987. 2010.

Sotiropoulos T., Thomidis T., Almaliotis D., Papadakis I. 2009. Evaluation of Some Agronomical Characters and Resistance to Botrytis of the New Kiwifruit cv. “Tsechelidis” A. deliciosa in Comparison to the cv. “Hayward”. Proc. 1st Balkan Symposium on Fruit Growing, Acta Hort. 825, ISHS 2009.

Sotiropoulos T., Syrgianidis G., Koutinas N., Petridis A., Almaliotis D. 2009. Kalliopi Summer Pear. HortScience 447: 2015-2016. 2009.

Avanzato D., A. Vaccaro, L. Bacchetta, C. Tronci, P. Drogoudi, H. Duval, M. Rovira, A.P. Silva, R. Rocias y Company, A. Solar, D. Spera, R. Botta. 2009. Survey on almond and hazelnut festivals in Europe. Eds D. Acanzato and A. Vaccaro. Pages 73.

Drogoudi PD, CG Tsipouridis and G Pantelidis. 2009. Effects of crop load and time of thinning application on split pits, yield, fruit quality and leaf mineral content in ‘Andross’ peach. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 84: 505-509.

Solar, A., Veberič, R., Bacchetta, L. Botta, R., Drogoudi, P., Metzidakis, I., Rovira, M., Sarraquigne, J.P., Silva, A.P. 2009. Phenolic characterization of some hazelnut cultivars from different European germplasm collections. Acta Horticulturae 845: 613-618. Σύνολο Αναφορών: 4

Bacchetta L., D. Avanzato, R. Botta, P. Boccaci, P. Drogoudi, I. Metzidakis, M. Rovira, A. P. Silva, A. Solar, D. Spera, : Aramini, B. Di Giovanni. 2009. First results of “SAFENUT”: A European project for the preservation and utilization of hazelnut local genetic resources. Acta Horticulturae 845: 55-60.

Sotiropoulos T., Koukourikou-Petridou M., Petridis A., Stylianidis D., Almaliotis D., Papadakis I., Therios I., Molassiotis A. 2009. “Tsechelidis” Kiwifruit. HortScience 442: 466-468. 2009.

Drogoudi PD, Vemmos S, Pantelidis G, Petri E, Tzoutzoukou C and Karayiannis I. 2008. Physical characters and antioxidant, sugar and mineral nutrient contents in fruit from 29 apricot Prunus armeniaca L. cultivars and hybrids. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 22, 10754–10760.

Drogoudi P.D., Michailidis Z., Pantelidis G. 2007. Peel and flesh antioxidant content and harvest quality characteristics of seven apple cultivars. Scientia Horticulturae 115: 149-153.

Drogoudi PD, Tsipouridis C. 2007. Effects of cultivar and rootstock on the antioxidant content and physical characters of clingstone peaches. Scientia Horticulturae 115: 34-39.

Drogoudi PD, C. Tsipouridis, T. Thomidis, T. Terzis. 2006. Covering of peach flowers as a method for early spring frost protection. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34: 51-53

Drogoudi PD, C. Tsipouridis, Z. Michailidis. 2005. Physical and chemical characters in pomegranate. HortScience 40: 1200-1203

Thomidis T., Tsipouridis C. 2006. Evaluation of BC Williams and PI1/6 pear cultivars for their compatibility with 49 quince genotypes and their susceptibility to fire blight. Hort. Sci. Prague, 33, 2006 4: 163–166.

Gerasopoulos D. & Drogoudi P. 2005. Summer Pruning and Preharvest Calcium chloride sprays affect storability and low temperature breakdown incidence in kiwifruit”. Postharvest Biology and Technology 36: 303-308. 2005.

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K. 2004. Effect of Vapor Gard and Triisopropanolamine on Boron Adsorption by Kiwifruit Plants. Journal of Plant Nutrition Vol. 27, No 3, pp. 525-538. 2004.

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K. 2004. Uptake of Boron by Kiwifruit Plants Under Various Levels of Shading and Salinity. Journal of Plant Nutrition, Vol. 27, No 11, pp. 1979-1989. 2004. https://doi.org/10.1081/PLN-200030091

Thomidis T., Tsipouridis C., Isaakidis A., Michailides Z. 2004. Documentation of field and postharvest performance for a mature collection of quince Cydonia oblonga varieties in Imathia, Greece. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2004, Vol. 32: 243–247

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K., Bosabalidis A., Kofidis G. 2002. Nutritional status, growth, CO2 assimilation and leaf anatomical responses in two kiwifruit species under Boron toxicity. Journal of Plant Nutrition, 256: 1249-1261. 2002. https://doi.org/10.1081/PLN-120004386

Thomidis T., Tsipouridis C., Cullum J. 2002. Pathogenicity and relative virulence of 11 Greek Phytophthora species on apple and pear rootstocks. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2002, Vol 30: 261–264.

Thomidis T., Tsipouridis C., Cullum J. 2002. Pathogenicity and relative virulence of 11 Greek Phytophthora species on apple and pear rootstocks. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2002, Vol. 30: 261–264.

Βιβλία/Μονογραφίες/Ετήσιες εκθέσεις

Βιβλία/ Kεφάλαια βιβλίων

Drogoudi P, Pantelidis G., J. Manthos 2024. Peach, Apricot and Almond. In: The Most Important Fruit Crops in the Mediterranean Basin: Position Paper. (Editors: D. Bassi, M. Cirilli, L. Rossini). Milano University Press. DOI 10.54103/milanoup.155 https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/155

Minas I.S., Anthony B.M., Drogoudi P., Costa G. 2023. Non-destructive peach fruit maturity and quality assessment. Book Chapter. Peach, 2023, pp. 175–205

Δρογούδη Π. (επιμελήτρια) 2022. Τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων: Περιγραφές πυρηνοκάρπων, αχλαδιάς και αμυγδαλιάς από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Έκδοση: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΙΓΒΦΠ-ΤΦΟΔ. Σελ. 128. ISBN: 978-618-80367-6-5

Lateur, M., D. Szalatnay, M. Höfer, M. Bergamaschi, A. Guyader, I. Hjalmarsson, M. Militaru, C. Miranda Jiménez, G. Osterc, A. Rondia, T. Sotiropoulos, M.K. Zeljković, M. Ordidge. 2022. ECPGR Characterization and Evaluation Descriptors for Pear Genetic Resources Pear (Pyrus communis). 48 p.

Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ., Μάνθος Ι., Παντελίδης Γ., Ξαφάκος Π. 2021. Δενδρώδη / θαμνώδη μικρότερης οικονομικής σημασίας. Συλλογή εκλαϊκευμένων άρθρων. Αυτοτελής έκδοση: ΤΦΟΔ https://pomologyinstitute.gr/wp-content/uploads/2021/03/Mikroteris-Simasias-final.pdf

Papadakis I.E., Chatzistathis T., Giannakoula A., Sotiropoulos T., Antonopoulou C., Therios I. 2020. Effects of excess manganese on growth, mineral nutrition, carbohydrates, malondialdehyde, hydro-gen peroxide and proline of citrus plants’. Chapter 9. In: Metal Toxicity in Higher Plants (eds: M. Landi, S.A. Shemet, V.S. Fedenko). N.Y.: Nova Science Publishers: 237-252. ISBN: 978-1-53616-790-0.

Kazantzis K., T. Sotiropoulos, I. Chatzicharissis. 2017. Monograph of Greek sweet cherry cultivars. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. p. 105. ISBN: 10. 9783330044234.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης 2017. Αποτελέσματα αξιολόγησης αγρονομικών και ποιοτικών χαρακτηριστιτικών νέων και παλαιότερων ποικιλιών βερικοκιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Στο: Δήμου Δ. (επιμ.). Η ίωση σάρκα και η βερικοκιά: νέα δεδομένα. Σελίδες 35-48. Πρακτικά Ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γεωπόνων Ημερίδας.

Ganopoulos I., P. Madesis, F. Aravanopoulos, A. Tsaftaris, T. Sotiropoulos, K. Kazantzis. 2016. A mini review on morphological and genetic diversity of sweet (Prunus avium L.) and sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars. In: Germplasm characteristics, diversity and preservation. Νova Science Publishers Inc. New York, USA. ISBN: 978-1536103366.

Σωτηρόπουλος Θ. 2016. Μονογραφία Ποικιλιών, Υποκειμένων & Συστημάτων Διαμόρφωσης Μηλιάς στην Ελλάδα. Έκδοση: ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σωτηρόπουλος Θ. 2015. Εγχειρίδιο λίπανσης φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. Έκδοση ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.

Drogoudi P., Rouskas D. 2014. Following walnut footprints (Juglans regia L.). Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. In: Scripta Horticulturae, Editor in Chief: D. Avanzato. Co-Editors: G.H. McGranahan, K. Vahdati, M. Botu, L. Iannamico, J.V. Assche. ISBN: 978-94-6261-003-3

Fernandez V., T. Sotiropoulos, P. Brown. 2013. Foliar fertilization. Scientific principles and field practices. International Fertilizer Industry Association. Paris, France. ISBN: 979-10-92366-00-6.

Καζαντζής Κ. 2013. Μονογραφία ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ι.Φ.Δ. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ” 2013. ISBN: 978-618-81156-0-6

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. 2013. Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση: ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ. https://pomologyinstitute.gr/wp-content/uploads/2018/11/EpikairopoihmenoKerasias.pdf

Δρογούδη Π., Βασιλακάκης Μ., Θωμίδης Θ., Ναβροζίδης Ε. και Παντελίδης Γ. 2012. Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς. Έκδοση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σελ. 29. http://www.nagref.gr/images/pdf/publications/other_publications/EGXEIRIDIO_RODIA.pdf

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. 2011. Εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς. Έκδοση: ΕΘΙΑΓΕ

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2011. Υποκείμενα κερασιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση ΙΦΔ.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2014. Η Κερασιά και η καλλιέργειά της. Έκδοση: ΑγροΤύπος, σελίδες 440. ISBN: 978-960-7667-48-9

Εκθέσεις

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ., Ντίνας Γ., Κοσμάς Σ. 2024. Τεχνικές οδηγίες για την καλλιέργεια μητρικών οπωροφόρων φυτών σε  δικτυοκήπιο, για την παραγωγή εμβολίων και υποκειμένων. Ενημερωτικό δελτίο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων.

Καζαντζής Κ. 2023. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2023. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2023.

Καζαντζής Κ. 2022. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2022. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2022.

Καζαντζής Κ. 2021. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2019. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2021.

Καζαντζής Κ. 2020. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2019. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2020.

Καζαντζής Κ. 2019. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2019. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2019.

Καζαντζής Κ. 2018. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών Κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2018. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2018.

Καζαντζής Κ. 2017. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών Κερασιάς στο ΤΦΟΔΝ για το 2017. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2017.

Δρογούδη Π. 2017. Αξιολόγηση νέων ποικιλιών βερικοκιάς στο ΤΦΟΔ Νάουσας το έτος 2016, Έκδοση ΤΦΟΔ Νάουσας, σελίδες 16.

Καζαντζής Κ. 2016. Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 30 υβριδίων κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.

Καζαντζής Κ. 2016. Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση 13 σποροφύτων ελεύθερης επικονίασης κερασιάς που έχουν δημιουργηθεί στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Τελική έκθεση μακροχρόνιας δράσης. Αυτοτελής έκδοση Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 2016.

Καζαντζής Κ. 2013. Μονογραφία ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ι.Φ.Δ. Έκδοση ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ” 2013. https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1787:monografia-poikilion-kerasias-pou-aksiologithikan-apo-to-i-f-d&catid=135&Itemid=1223

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2010. Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση οκτώ ποικιλιών κερασιάς και μιας ποικιλίας βυσσινιάς. Μονογραφία. Αυτοτελής έκδοση Ι.Φ.Δ. 2010.

Εκλαϊκευμένα άρθρα

2024

Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ., Μάνθος Ι. 2024. Η Οργανική Ουσία του εδάφους και η σημασία της για τις καλλιέργειες. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 1: 22-24.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ., Καφετζής Κ. 2024. Η συστηματική καλλιέργεια της κερασιάς στη χώρα μας. Από τον 16ο αιώνα στην περιοχή της Έδεσσας. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 42-45.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. 2024. Οι νηματώδεις σοβαρό πρόβλημα στη δενδροκομία. Η βιολογική αντιμετώπισή τους. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 34-37.

Καζαντζής Κ., Vermeulen R., Ulloa P. 2024. Το σύστημα διαμόρφωσης δέντρων κερασιάς Pergola. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 4: 56-62.

2023

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ., Βερικούκη Ε., Ξαφάκος Π. 2023. Μεγάλη η σπουδαιότητα της επικονίασης με μέλισσες και της προστασίας των άγριων επικονιαστών για τη βελτίωση των αποδόσεων των οπωρώνων κερασιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 2: 40-43.

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ. 2023. Συσσώρευση χειμερινού ψύχους στη Βόρεια Ελλάδα και απαιτήσεις ποικιλιών βερικοκιάς, ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 42-45.

Καζαντζής Κ. 2023. Οι τοπικές ποικιλίες κερασιάς της Κεντρικής Μακεδονίας με “επώνυμο”. Ιστορικό, κύρια χαρακτηριστικά, καλλιεργητική αξία, εξάπλωση. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 46-50.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. 2023. Ψευδόκοκκοι στις καλλιέργειες ροδακινιάς και λωτού. Μια επανεμφανιζόμενη σοβαρή απειλή – Βιολογία και αντιμετώπιση. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 42-46.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. 2023. Περιγραφή και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς της σειράς Sweet. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8: 46-53.

Καζαντζής Κ., Γανόπουλος Ι. 2023. Κεράσια Π.Ο.Π. Ροδοχωρίου. Η σχέση μεταξύ “Τραγανών Εδέσσης” και “Τραγανών Ροδοχωρίου”. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 9: 38-41.

2022

Καζαντζής Κ. 2022. Διαμόρφωση δένδρων κερασιάς σε γραμμικά συστήματα. Σύγκριση μεταξύ Μονόκλωνου και UFO. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 62-65.

Καζαντζής Κ. 2022. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε χαμηλά κύπελλα. Σύγκριση μεταξύ Ισπανικού θάμνου και KGB. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 6: 38-41.

Καζαντζής Κ. 2022. Ποικιλίες κερασιάς για βιομηχανική χρήση. Αξιόλογες γαλανές ωχροέρυθρες ποικιλίες Καναδικής προέλευσης. Φρουτονέα τ. 277: 74-75, Φεβρουάριος 2022.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. 2022. Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς. (Ποικιλίες: Early Korvik, Firm Red, Frisco, Primulat, Rocket και Tamara). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 10: 50-58.

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Α., Καραΐσκος Δ., Μάνθος Ι., Δήμου Μ., Χατζηστάθης Θ., Μπούντλα Α. 2022. Επίδραση του βιοδιεγέρτη BUD14 στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1: 40-43.

2021

Καζαντζής Κ. (2021). Νέα σειρά υποσχόμενων υποκειμένων κερασιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 2: 38-39.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2021). Περιγραφή και αξιολόγηση ποικιλιών κερασιάς και βυσσινιάς (ποικιλίες κερασιάς Noire de Meched και Rita και η ποικιλία βυσσινιάς Κωνσταντινουπόλεως). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 48-52.

Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ. (2021). Αξιολόγηση και περιγραφή δύο ποικιλιών κερασιάς (ποικιλίες Big Lory και Oktavia). Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8: 34-36.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. (2021). Βακτηριακό έλκος της κερασιάς, στρατηγικές αντιμετώπισης. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9: 40-42.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. (2021). Ασθένειες που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες απώλειες φυτών στους οπωρώνες βερικοκιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 42-47.

Σωτηρόπουλος Θ., Μέρμηγκας Ι., Μάνθος Ι., Χατζηστάθης Θ., Καδογλίδου Κ. (2021). Επίδραση της οργανικής λίπανσης στην καλλιέργεια της κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12: 36-38.

2020

Δρογούδη Π. 2020. Καταγραφή, αξιοποίηση και διάσωση τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ 30: 8-9.

Δρογούδη Π., Καζαντζής Κ., Παντελίδης Γ., Kunz A., Blanke M. 2020. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή κερασιών και στρατηγικές προσαρμογής. Σύγκριση δεδομένων για Νάουσα Ελλάδα και Βόννη Γερμανία. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2020: 44-48. 2020.

 

Καζαντζής Κ. 2020. Οδηγίες για την εγκατάσταση της σύγχρονης φυτείας κερασιάς. Ύπαιθρος Χώρα, 4/12/2020, σελ. 53.

Καζαντζής Κ. 2020. Φαιά σήψη ή Μονίλια κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2020: 28-30. 2020.

Μάνθος Ι. 2020. Πρώτη παρουσίαση δύο Ελληνικών πλαγιόκαρπων ποικιλιών καρυδιάς με μεγάλο ενδιαφέρον. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ, τ. 30: 10-12.

Μάνθος Ι., Ρούσκας Δ. 2020. Παρουσίαση όψιμων ποικιλιών καρυδιάς με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ορεινές περιοχές της χώρας μας. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ, τ. 28: 18-19.

Μάνθος Ι., Ρούσκας Δ. 2020. Τα μυστικά για μια βιώσιμη φυτεία καρυδιάς. Ύπαιθρος Χώρα 13/3/2020: 32-33.

Παντελίδης Γ., Δρογούδη Π. 2020. Η μείωση του χειμερινού ψύχους μπορεί να περιορίσει τις αποδόσεις στη βερικοκιά. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12/2020: 38-41. 2020.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ., Σωτηρόπουλος Θ. 2020. Η φυσιολογία του Ασβεστίου στην Κερασιά και η σχέση του με ποιοτικές παραμέτρους του καρπού. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 11/2020: 26-31. 2020.

2019

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ., Καζαντζής Κ., Μπαζάκος Χ., Ζιάκου Κ., Πιτσιούνη Μ., Bassi D., Cos Terrer J., Aranzana M.J., Verde I. 2019. Μεσογειακό δίκτυο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ροδακινιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 12: 40-44. 2019.

Καζαντζής Κ. 2019. Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 1. Οι 5 ποικιλίες που αποδείχτηκαν σταθερές αξίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2019: 40-48. 2019

Καζαντζής Κ. 2019. Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 2. Οι 5 ποικιλίες που αποδείχτηκαν αξιόλογες ή απαραίτητες αλλά με αδυναμίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2019: 48-54. 2019.

Καζαντζής Κ. 2019. Αξιολόγηση και περιγραφή ποικιλιών κερασιάς. 3. Οι 6 ποικιλίες που δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 8/2019: 42-48. 2019.

Μάνθος Ι., Παντελίδης Γ., Δρογούδη Π. 2019. Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς στην Ελλάδα και αξιολόγηση ποικιλιών. ΕΠΙ ΓΗΣ, τεύχος 14, σελ. 12-13.

Μαρνασίδης Σ., Βερικούκη Ε., Καλαϊτζίδου Α., Καζαντζής Κ., Ξαφάκος Π. 2019. Ανεκτίμητη η αξία των μελισσών στη σύγχρονη γεωργία. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2019: 16-20. 2019.

Μαρνασίδης Σ., Καραμαριά Χ., Καζαντζής Κ., Παστόπουλος Σ. 2019. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση της Κηλιδόπτερης Δροσόφιλας. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2019: 34-38. 2019.

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Ν., Τριανταφύλλου Δ., Ξαφάκος Π. 2019. Ηλιακά εγκαύματα στα μήλα. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 46-49.

2018

Δρογούδη Π., Θ. Σωτηρόπουλος, Κ. Καζαντζής, Γ. Παντελίδης, Ι. Χατζηχαρίσης 2018. Διατήρηση και αξιοποίηση γενετικού υλικού φυλλοβόλων οπωροφόρων. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ 21: 22-23. 2018.

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ., Βασιλακάκης Μ. 2018. Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δένδρων. ΙΙ Μοντέλα υπολογισμού και δεδομένα συσσώρευσης ψύχους σε περιοχές της Ελλάδας και Κύπρου. Γεωργία-Κτηνοτροφία 5, σελ. 59-62.

Παντελίδης Γ., Δρογούδη Π. Βασιλακάκης Μ. 2018. Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δένδρων. Ι. Επιπτώσεις μειωμένου ψύχους στην παραγωγικότητα και πρακτικές αντιμετώπισης. Γεωργία-Κτηνοτροφία 4, σελ. 30-34.

Παντελίδης Γ., Δρογούδη Π. Βασιλακάκης Μ. 2018. Χειμερινός λήθαργος φυλλοβόλων οπωροφόρων και ακρόδρυων δένδρων. ΙΙΙ Δεδομένα για τις απαιτήσεις ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία 6, σελ. 28-32.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. 2018. Η διαχείριση της βλαστικής ανάπτυξης και της εισόδου σε καρποφορία νεαρών δένδρων της κερασιάς με χημικά μέσα. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 11/2018: 44-47. 2018.

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Ν., Παπαδόπουλος Φ., Μεταξά Ε., Μπούντλα Α., Ξαφάκος Π. 2018. Πείραμα αξιολόγησης διαφυλλικών λιπασμάτων ασβεστίου στη μηλιά. Επίδραση στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών και στη θρεπτική κατάσταση της ποικιλίας μηλιάς ‘Red Chief’. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12/2018: 30-32. 2018.

2017

Καζαντζής Κ. 2017. Νέα υποκείμενα κερασιάς από το Michigan State University. Φρουτονέα τ. 225: 64, Οκτώβριος 2017.

Καζαντζής Κ. 2017. Τα ισπανικής προέλευσης κεράσια “Picota”. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 9/2017:49-50. 2017.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. 2017. Η καλλιέργεια του λωτού στην περιοχή των Γιαννιτσών. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 10/2017:41-47. 2017.

Σωτηρόπουλος Θ., Νέικος Ι. 2017. Προστασία μήλων από τα ηλιακά εγκαύματα. Αξιολόγηση των σκευασμάτων Cal40 και Budmate. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 8/2017: 42-45. 2017.

Δρογούδη Π. 2017. Βερικοκιά- Αξιολόγηση νέων ποικιλιών, πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού. Γεωργία-Κτηνοτροφία 7/2017: 39-43. 2017.

2016

Γανόπουλος Ι., Αραβανόπουλος Φ., Μαδέσης Π., Τσαυτάρης Α., Καζαντζής Κ. 2016. Ο μηχανισμός του αυτοασυμβίβαστου στην κερασιά. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 12/2016:46-51. 2016.

Δρογούδη Π. 2016. Κλιματική αλλαγή και ροδακινιά: Επιπτώσεις αντίξοων καιρικών συνθηκών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Γεωργία Κτηνοτροφία 11, 52-55.

Δρογούδη Π. 2016. Πρόσφατα αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών και υποκειμένων ροδακινιάς. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ 15: 22-24

Δρογούδη Π. 2016. Χαρακτηριστικά αυτογόνιμων ποικιλιών αμυγδαλιάς. Παρουσίαση στην εφημερίδα Agrenda, Φεβρουάριος 2016.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ. 2016. Εφαρμογή χαραγών σε δένδρα κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 3/2016:40-41. 2016.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. 2016. Νέες δημιουργίες κερασιάς. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 15: 14-15. 2016.

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ. 2016. Το κλάδεμα καρποφορίας της κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1/2016:42-47. 2016.

Σπανός Ι. 2016. Κρανιά: το δένδρο της μακροζωίας. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 14: 4-7. 2016.

2015

Δρογούδη Π. 2015. Γονιδιακή προσέγγιση για την παραγωγή ποικιλιών βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση σάρκα. ΔΗΜΗΤΡΑ 12: 16-17 και Γεωργία Κτηνοτροφία 9: 24-25.

Δρογούδη Π. 2015. Το πιστοποιημένο καθαρό γενετικό υλικό είναι η λύση κατά της «Ευλογιάς της δαμασκηνιάς». Φρουτονέα 203: 6.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, Β. Ζιώγας, Γ. Μαγγανάρης και Α. Μαγγανάρης 2015. Μη καταστροφικός προσδιορισμός του σταδίου ωρίμανσης καρπών ροδακινιάς και νεκταρινιάς με τη χρήση φορητού φασματοφωτόμετρου. Γεωργία Κτηνοτροφία 4: 74-80.

Καζαντζής Κ. 2015. Η κερασοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και την Ελλάδα, στη δεκαετία του 2010. Φρουτονέα τ. 197: 26-28, Ιούνιος 2015.

Καζαντζής Κ. 2015. Χώρες και κέντρα παραγωγής νέων ποικιλιών κερασιάς και βυσσινιάς ανά τον κόσμο. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2015:60-72. 2015.

Καζαντζής Κ., Μαρνασίδης Σ., Γανόπουλος Ι., Μαδέσης Π., Σωτηρόπουλος Θ. 2015. Πρώτη παρουσίαση της εγχώριας ποικιλίας κερασιάς “Τσολακέικο”. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 9: 4-7. 2015.

Σωτηρόπουλος Θ., Παπαδόπουλος Φ., Μεταξά Ε., Ψωμά Π., Στυλιανίδης Δ. 2015. Ο ρόλος του νικελίου στα φυτά. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 4/2015: 66-70. 2015.

2014

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. 2014. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς στο σύστημα KGB. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2014: 54-59. 2014.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. 2014. Σχίσιμο κερασιών – Εργαστηριακή διαβάθμιση 22 ποικιλιών όσον αφορά την ευαισθησία τους. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 4/2014: 46-52. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ. 2014. Θρέψη και λίπανση γιγαρτοκάρπων οπωροφόρων. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 140-148. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ. 2014. Μηλιά: Κυριότερα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Σχήματα φύτευσης και διαμόρφωσης. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 30-36. 2014.

Σωτηρόπουλος Θ. 2014. Οι ποικιλίες της μηλιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 6/2014: 40-46. 2014.

2013

Καζαντζής Κ., Σπανός Κ., Δέλλα Α. 2013. Η αγριοκερασιά: βιολογία, χρήση και προοπτικές για εναλλακτική καλλιέργεια. Περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ τ. 2: 9-12. 2013.

Μαρνασίδης Σ., Καζαντζής Κ. 2013. Φυσιολογικές ανωμαλίες και μετασυλλεκτικές ασθένειες μηλοειδών. Φρουτονέα τ. 179: 68-69.

Ρούσκας Δ. 2013. Η καρυδιά και η καλλιέργειά της. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 10/2013: 40-58. 2013.

Σωτηρόπουλος Θ., Καζαντζής Κ. 2013. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί της επίδρασης των καιρικών συνθηκών σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κερασιών κατά τα έτη 2011-2012. “Αρκεί να δαμάσει τον καιρό”. Εφημερίδα Agrenda 16-17/11/2013, ένθετο FRESHER 3: 50-52. 2013.

2012

Δήμου Μ., Σωτηρόπουλος Θ., Στρίκος Γ., Ψωμά Π., Αλμαλιώτης Δ., Θεριός Ι., Στυλιανίδης Δ. 2012. Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς “Τσεχελίδης” & “Hayward”. Αριθμός και μέγεθος σπερμάτων, μέγεθος γυρεόκοκκων, συγκέντρωση των καρπών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και επίδραση αυτών στο μέγεθος των καρπών. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2012: 68-72. 2012.

Καζαντζής Κ. 2012. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε ισπανικό θάμνο. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 8/2012: 50-57. 2012.

Καζαντζής Κ. 2012. Η συμβολή των Μαθηματικών στην κατανόηση της φυλλοταξίας των δένδρων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 63-65. 2012.

Καζαντζής Κ., Δέλλα Α. 2012. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 2/2012: 63-67. 2012.

Στυλιανίδης Δ., Σιμώνης Α., Σωτηρόπουλος Θ., Μπίρης Δ. 2012. Το Ginkgo biloba. Ένα δένδρο με πολύτιμες ιδιότητες. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 4/2012: 55-57. 2012.

Σωτηρόπουλος Θ., Πετρίδης Α., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ., Θεριός Ι., Κουτίνας Ν., Παππά Μ. 2012. Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος για την προστασία των κερασιών από το σχίσιμο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων. 1 Επίδραση στην ποιότητα των καρπών. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 38-42. 2012.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2012. Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 5/2012: 32-37. 2012.

2011

Καζαντζής Κ. 2011. Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2011: 50-55. 2011.

Καζαντζής Κ. 2011. Τύποι χαραγών που εφαρμόζονται στο Μονόκλωνο σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 56-58. 2011.

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. 2011. Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Προϋποθέσεις – Εγκατάσταση – Διαμόρφωση των δένδρων – Κλάδεμα καρποφορίας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 43: 4-11. 2011.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. 2011. Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ποικιλιών βυσσινιάς που αξιολογήθηκαν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 44: 8-11. 2011.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2011. Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2011: 50-55. 2011.

2010

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. 2010. Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2010: 64-68. 2010.

Καζαντζής Κ., Αποστόλου Π. 2010. Το Μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2010: 40-46. 2010.

Καζαντζής Κ., Χατζηχαρίσης Ι. 2010. Συνοπτική περιγραφή κυριότερων καλλιεργούμενων και διαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 41: 9-15. 2010.

Στυλιανίδης Δ., Σωτηρόπουλος Θ., Σιμώνης Α., Παπαδοπούλου Ε. 2010. Ποικιλίες ακτινιδιάς με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα σάρκας καρπού. Σχέση του χρώματος της σάρκας με διατροφικά στοιχεία. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 4/2010: 54-60. 2010.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. 2010. Περιγραφή χαρακτηριστικών και αξιολόγηση έξι ποικιλιών κερασιάς και μιας ποικιλίας βυσσινιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 9/2010: 54-63. 2010.

<2010

Διαμαντής Σ. 2009. Κρανιά: Μια νέα, σοβαρή εναλλακτική καλλιέργεια για ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 36: 18-19. 2009.

Ρούσκας Δ., Ακρίβος Ι. 2009. Δύο νέες πλαγιόκαρπες ποικιλίες καρυδιάς, δημιουργία του ΣΓΕ Βαρδατών Φθιώτιδας. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 38: 17-19. 2009.

Δρογούδη Π 2007. Ποικιλίες και υποκείμενα Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών ποικιλιών δαμασκηνιάς. Γεωργία Κτηνοτροφία 6: 62-69.

Δρογούδη Π, Τσιπουρίδης Κ, Πανταζής Σ. 2007. Κυριότερες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Γεωργία Κτηνοτροφία 6:18-29.

Καραγιάννη-Σγουρού Ε. 2007. Ελληνικές και ξένες ποικιλίες βερικοκιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία 6:54-60.

Ρούσκας Δ. 2006. Μονογραφίες των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών καρυδιάς. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ τ. 24: 14-19. 2006.

Στυλιανίδης Δ., Σωτηρόπουλος Θ., Ισαακίδης Α. 2006. Θρέψη – Λίπανση Ακτινιδιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 7/2006: 28-36. 2006.