Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. επιστημονικό αγγλόφωνο άρθρο, των Συμεών Μαρνασίδη, Κατερίνας Σταματελάτου, Ευσταθίας Βερυκούκη και Κωνσταντίνου Καζαντζή με τίτλο: ‘Assessment of the generation of empty pesticide containers in agricultural areas’.

Marnasidis S., Stamatelatou K., Verikouki E., Kazantzis K. (2018). Assessment of the generation of empty pesticide containers in agricultural areas. Journal of Environmental Management 224 (2018), 37-48.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μελέτη σχετικά με τον υπολογισμό των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων (EPC) στην Π.Ε. Πέλλας, με τη συμμετοχή και του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.

Μπορείτε να το ανακτήσετε στο σύνδεσμο:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479718307643?token=658B1ADF4265D50FEF28BC122B85DCD87B4B4AAB470B962EB73F125847005C70263ECEB154F51FC9059D16BF18CE9C71&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211102062231,