Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναλύσεις – οδηγίες ορθολογικής λίπανσης

Αναλύσεις – οδηγίες ορθολογικής λίπανσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος Αντικείμενο του έργου: Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και παροχή οδηγιών για εφαρμογή ορθολογικής λίπανσης σε οπωρώνες φυλλοβόλων οπωροφόρων’. Χρηματοδότηση: ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας...

Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών ποικιλιών’ ακρωνύμιο ‘FruitTrees2Safeguard’

Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών ποικιλιών’ ακρωνύμιο ‘FruitTrees2Safeguard’

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη Οι κύριοι στόχοι της ‘FruitTrees2Safeguard’ είναι: Εύρεση, διάσωση και in situαξιολόγηση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τοπικών...

Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops adaptation to climate change in the Mediterranean basin), FREECLIMB

Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops adaptation to climate change in the Mediterranean basin), FREECLIMB

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη Οι κύριοι στόχοι της ‘FREECLIMB’ είναι: Η αξιολόγηση και αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας σε βασικές παραδοσιακές καλλιέργειες φρούτων της Μεσογείου όπως είναι τα ροδάκινα, βερίκοκα, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια...

Δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς.

Δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος Aντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς. Στόχοι του έργου είναι 1) η αξιολόγηση των νέων ποικιλιών μηλιάς σε συνθήκες αγρού (ποιοτικά χαρακτηριστικά), 2) ο προσδιορισμός του...

Αξιολόγηση ποικιλίας μηλιάς της εταιρείας Emphyton

Αξιολόγηση ποικιλίας μηλιάς της εταιρείας Emphyton

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος Αντικείμενο του έργου: Η  αξιολόγηση νέας ποικιλίας συγκριτικά με άλλες δύο εμπορικές που ήδη καλλιεργούνται, σε 2 διαφορετικά μικροκλίματα. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις αύξησης-ανάπτυξης των δένδρων, ποιότητας και...