Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δαμασκηνιά

Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς την απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, ανθοκυανών, ασκορβικού οξέος, φαινολών και αντιοξειδωτικής ικανότητας), αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες κ.α.. Από τις ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς που διατηρούνται έδειξαν καλά χαρακτηριστικά η ποικιλία Scoldus. Βρέθηκε ένα αξιόλογο υβρίδι δαμασκηνοβερικοκιάς.

Drogoudi P, G. Pantelidis 2022. Phenotypic variation and peel contribution to fruit antioxidant contents in European and Japanese plums. Plants 11:1338. doi:10.3390/plants11101338

Drogoudi P, G. Pantelidis, T. Thomidis 2022. Impact of ozonated water on brown rot development and storage potential of nectarine and plum. Ozone: Science & Engineering https://doi.org/10.1080/01919512.2022.2153645

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Α., Καραΐσκος Δ., Μάνθος Ι., Ξαφάκος Π. 2022. Αποτελέσματα εφαρμογής εμπορικού σκευάσματος βιοδιεγέρτη με υδρολύμματα πρωτεϊνών και εκχυλίσματα ζύμης σε καλλιέργειες ροδακινιάς, δαμασκηνιάς και βερικοκιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα 9-13 Μαΐου 2022, Πρακτικά: σελ. 170-173.

Sehic J., F. Gaši, D. Benedikova, M. Blouin, P. Drogoudi, D. Giovannini, M. Höfer, G. Lacis, M. Lateur, V. Ognjanov, H. Nybom,  S.H. Hjeltnes. In press. Genetic diversity of Prunus domestica selected from ten countries across Europe. Acta Hort.

Hjeltnes, S.H, D. Giovannini, M. Blouin, D. Benedikova, P. Drogoudi, M. Höfer, G. Lacis, V. Ognjanov, M. Lateur, J.M. Engels, L. Maggioni. In press. Prundoc – A Project to Define Accessions for the European Collection. Acta Hort.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, και Θ. Θωμίδης. 2011 Επιδράσεις ψεκασμού με οζονισμένο νερό στην ανάπτυξη της φαιάς σήψης και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών νεκταρινιάς και δαμασκηνιάς. Πρακτικά 24ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 289-294.

Δρογούδη Π, Παντελίδης Γ, Καραγιάννη Ε. 2009. Συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών σε καρπούς διαφορετικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, Ευρωπαϊκής και Iαπωνικής δαμασκηνιάς. Πρακτικά 23ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 13: 323-326.