Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών ποικιλιών’ ακρωνύμιο ‘FruitTrees2Safeguard’

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη

Οι κύριοι στόχοι της ‘FruitTrees2Safeguard’ είναι:

  • Εύρεση, διάσωση και in situαξιολόγηση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων.
  • Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τοπικών ποικιλιών.
  • Μοριακός γενετικός χαρακτηρισμός των ειδών και ποικιλιών
  • Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δημιουργία προβασικών και μητρικών φυτειών.
  • Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς.
  • Προσδιορισμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με αξιόλογα χαρακτηριστικά.
  • Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών γενοτύπων/ποικιλιών σε σημαντικές ασθένειες
  • Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωματικές, αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ, ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑ

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Β’ κύκλος Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»  (Παρέμβαση ΙΙ).

Ιστοσελίδα: https://pomologyinstitute.gr/fruit-trees-two-safeguard/