Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αξιολόγηση ποικιλίας μηλιάς της εταιρείας Emphyton

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Αντικείμενο του έργου: Η  αξιολόγηση νέας ποικιλίας συγκριτικά με άλλες δύο εμπορικές που ήδη καλλιεργούνται, σε 2 διαφορετικά μικροκλίματα. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις αύξησης-ανάπτυξης των δένδρων, ποιότητας και συντηρησιμότητας των καρπών σε δένδρα που βρίσκονται ήδη σε παραγωγή αλλά και σε νέα που θα φυτευθούν.

Χρηματοδότηση: εταιρεία Emphyton.