Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος

Aντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς. Στόχοι του έργου είναι 1) η αξιολόγηση των νέων ποικιλιών μηλιάς σε συνθήκες αγρού (ποιοτικά χαρακτηριστικά), 2) ο προσδιορισμός του βαθμού αντοχής σε κύριες μυκητολογικές ασθένειες φαινοτυπικά αλλά και με την εφαρμογή μοριακών και γονιδιωματικών τεχνικών και 3) η μοριακή ταυτοποίηση του γενετικού τους υλικού.

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΑΤ, ‘Ειδικό Πρόγραμμα Γεωργικής Έρευνας για τη Δημιουργία Νέων Ποικιλιών Φυτικών Ειδών – ‘Δημιουργία ποικιλιών μηλιάς προσαρμοσμένων στις Ελληνικές συνθήκες με αξιόλογα αγρονομικά χαρακτηριστικά’.

Συμμετέχοντες φορείς: ΓΠΑ.