Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Βερικοκιά

Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός νέων ποικιλιών βερικοκιάς είναι διαθέσιμος προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της βερικοκιάς. Στον ΤΦΟΔ γίνεται αξιολόγηση νέων ποικιλίων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Νάουσας.

Έχουν δημιουργηθεί με διασταυρώσεις και επιλογή νέα υβρίδια βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση ʽΕυλογιά της δαμασκηνιάςʼ (Sharka), καλή ποιότητα καρπού και παραγωγικότητα ώστε να αποτελέσουν τις νέες Eλληνικές ποικιλίες. Συνεχίζονται οι διασταυρώσεις για τη συγκέντρωση περισσοτέρων γονιδίων ανθεκτικότητας στην ίωση Sharka για μακρόχρονη ανθεκτικότητα.

Τέλος μελετώνται προβλήματα προσαρμοστικότητας των νέων επιλεγμένων υβριδίων σε διάφορα περιβάλλοντα (απαιτήσεις σε ψύχος, ανθικές ανωμαλίες, καρπόπτωση).