Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Βερικοκιά

Τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός νέων ποικιλιών βερικοκιάς είναι διαθέσιμος προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της βερικοκιάς. Στον ΤΦΟΔ γίνεται αξιολόγηση νέων ποικιλίων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Νάουσας.

Έχουν δημιουργηθεί με διασταυρώσεις και επιλογή νέα υβρίδια βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση ʽΕυλογιά της δαμασκηνιάςʼ (Sharka), καλή ποιότητα καρπού και παραγωγικότητα ώστε να αποτελέσουν τις νέες Eλληνικές ποικιλίες. Συνεχίζονται οι διασταυρώσεις για τη συγκέντρωση περισσοτέρων γονιδίων ανθεκτικότητας στην ίωση Sharka για μακρόχρονη ανθεκτικότητα.

Τέλος μελετώνται προβλήματα προσαρμοστικότητας των νέων επιλεγμένων υβριδίων σε διάφορα περιβάλλοντα (απαιτήσεις σε ψύχος, ανθικές ανωμαλίες, καρπόπτωση).

Pantelidis G., Drogoudi P. 2023. Exploitation of genotypic variation in chilling and heat requirements for flowering in Prunus armeniaca and Prunus persica (L.) Batsch cultivars. Scientia Horticulturae, 321, 112287 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2023.112287

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ. (2023). Συσσώρευση χειμερινού ψύχους στη Βόρεια Ελλάδα και απαιτήσεις ποικιλιών βερικοκιάς, ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 3: 42-45.

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Α., Καραΐσκος Δ., Μάνθος Ι., Ξαφάκος Π. (2022). Αποτελέσματα εφαρμογής εμπορικού σκευάσματος βιοδιεγέρτη με υδρολύμματα πρωτεϊνών και εκχυλίσματα ζύμης σε καλλιέργειες ροδακινιάς, δαμασκηνιάς και βερικοκιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα 9-13 Μαΐου 2022, Πρακτικά: σελ. 170-173.

Παστόπουλος Σ., Καζαντζής Κ. (2021). Ασθένειες που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες απώλειες φυτών στους οπωρώνες βερικοκιάς. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 7: 42-47.