Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του στη Σκύδρα το κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και το Δήμο Σκύδρας, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Η καλλιέργεια της κερασιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας», με τις εξής ομιλίες/τοποθετήσεις:

  • “Υφιστάμενη κατάσταση της καλλιέργειας της κερασιάς και πρόσφατα δεδομένα αξιολόγησης ευρέως διαδεδομένων ποικιλιών κερασιάς”

Του Κ. Καζαντζή, Γεωπόνου Τ.Ε. του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.

  • “Συστήματα διαμόρφωσης και υποκείμενα κερασιάς”

Του Δρ. Γ. Παντελίδη, Δόκιμου Ερευνητή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.