Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Η εκπομπή «Άξονες Ανάπτυξης» της ΕΡΤ3 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»).

Παρακολουθήστε την στον παρακάτω σύνδεσμο:

Άξονες Ανάπτυξης | Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων