Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Θ. Σωτηρόπουλος και Κ. Καζαντζής) συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερευνητικών Ινστιτούτων (eufrin) για την Κερασιά και τη Βυσσινιά που πραγματοποιήθηκε στις 10/2/2021. Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ βελτιωτών και αξιολογητών των ποικιλιών σχετικά με τα τελευταία επιτεύγματα σε τεχνικό και ερευνητικό επίπεδο, καθώς επίσης θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγησης ποικιλιών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.