Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στο άρθρο ‘Consecutive wet days may impede fruit quality of peach and nectarine and cause fruit drop’ των Georgios Pantelidis, Theodoros Mavromatis and Pavlina Drogoudi στο Scientia Horticulturae 282 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110011
Περίληψη στα Ελληνικά:
Τα ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων απειλούν εκτός από το εισόδημα των καλλιεργητών και των εργαζομένων στις βιομηχανίες μεταποίησης αλλά και τις εξαγωγές και την οικονομία της χώρας μας. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τις ζημιές που προκαλούνται στην καλλιέργεια της ροδακινιάς. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το μοτίβο των ιστορικών τάσεων στις βροχοπτώσεις και τα χαρακτηριστικά του Τυποποιημένου Δείκτη Βροχόπτωσης (SPI) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες των ετών 1967-2019 στην Νάουσα.
Ζημιές από παρατεταμένες θερινές βροχοπτώσεις που συνέβησαν τα έτη 2017-2019 καταγράφηκαν σε οπωρώνα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς καθώς και πραγματοποιήθηκε πείραμα προσομοίωσης βροχόπτωσης σε οπωρώνα ροδακινιάς ποικιλίας «Elegand Lady», χρησιμοποιώντας μεταχειρίσεις παρατεταμένης (100 mm σε 3 ημέρες) και έντονης (100 mm σε 1 ημέρα) βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες των ετών 1967-2019, δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στο συνολικό υετό και στα χαρακτηριστικά του Τυποποιημένου Δείκτη Βροχόπτωσης (SPI), παρόλο που τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας υγρών περιόδων. Συμπτώματα καρπόπτωσης, ραβδώσεων, σκουριάς και κατάρρευσης της επιδερμίδας των καρπών παρατηρήθηκαν σε ποικιλίες που βρίσκονταν κοντά στην ωρίμανση και συνεχίστηκαν μετά το τέλος των παρατεταμένων θερινών βροχοπτώσεων τα έτη 2017, 2018 (συνολικά 100 mm) και 2019 (σύνολο 54 mm). Τα συμπτώματα διέφεραν μεταξύ ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς ενώ μεγαλύτερη ζημιά παρατηρήθηκε στις ποικιλίες «Kevina», «Maura» και «Royal Time» και λιγότερες ζημιές στις «Red Haven» και «Sweet Scarlet». Το πείραμα προσομοίωσης βροχόπτωσης έδειξε ότι μόνο η παρατεταμένη, και όχι η έντονη βροχόπτωση, προκάλεσε καρπόπτωση ξεκινώντας δύο ημέρες μετά την έναρξη της μεταχείρισης και διήρκεσε τρεις ημέρες μετά το τέλος, καθώς και ραβδώσεις στον φλοιό των καρπών. Συμπερασματικά, η παρατεταμένη βροχόπτωση και όχι το συνολικό ύψος βροχόπτωσης προκάλεσαν της ζημιές σε καλλιέργειες ροδακινιάς και νεκταρινιάς, ενώ οι ποικιλίες διέφεραν στο είδος των συμπτωμάτων που εμφάνισαν. Συνεπώς, τα ασφαλιστικά προγράμματα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, ενσωματώνοντας τη διάρκεια και όχι τη συνολική μηνιαία βροχόπτωση ως δείκτης απόδοσης, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν τα συμπτώματα καρπόπτωσης, ραβδώσεων, σκουριάς και κατάρρευσης του φλοιού ως βλάβες, αντί του σχισίματος που δεν παρατηρείται στο ροδάκινο και νεκταρίνι.