Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση των παρακάτω τριών ερευνητικών εργασιών με θέμα τη ΡΟΔΙΑ που έγιναν τους τελευταίους μήνες από ερευνητές του Τ.Φ.Ο.Δ. Νάουσας στα περιοδικά ‘Journal of the Science of Food and Agriculture’ (πρόσβαση με συνδρομή),  ‘Agriculture’ (ελεύθερη πρόσβαση) and ‘Frontiers in Plant Science’ (ελεύθερη πρόσβαση).

  1. Drogoudi PD, GE Pantelidis. 2021 Comparative effects of GA3, glycine betaine and Si, Ca and K fertilizers on physiological disorders and yield of pomegranate cv. ‘Wonderful’. Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/jsfa.11354
  2. Karapetsi L., G. Pantelidis, E.D. Pratsinakis, P. Drogoudi, P. Madesis 2021. Fruit Quality Traits and Genotypic Characterization in a Pomegranate Ex Situ (Punica granatum L.) Collection in Greece. Agriculture 2021, 11, 482. https://doi.org/10.3390/agriculture11060482
  3. Drogoudi P, Pantelidis G, Vekiari S. 2021 Physiological disorders and fruit quality attributes in pomegranate: Effects of meteorological parameters, canopy position and acetylsalicylic acid foliar sprays” Frontiers in Plant Science, 12, Article 645547 https://doi.org/10.3389/fpls.2021.645547