Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα 16.07.2021 συνάντηση εργασίας ερευνητών από 10 ερευνητικά κέντρα σε Ισπανία (4), Γαλλία (1), Ιταλία (3), Ελλάδα (1) και Ρουμανία (1) με θέμα το συντονισμό των δράσεων του Ευρωπαϊκού δικτύου μελέτης για τη ροδακινιά και βερικοκιά (EUFRIN for peach and apricot). Η ομάδα εργασίας συντονίζεται από την Daniela Giovannini (CREA, Ιταλία) και υλοποιεί μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην καλλιέργεια της ροδακινιάς έχοντας εγκαταστήσει 18 ποικιλίες σε 11 περιοχές της Ευρώπης.

Στην παρούσα συνάντηση συζητήθηκαν η πρόοδος του έργου και έγιναν οι παρουσιάσεις 1. ‘Ellaborating the influence of meteorological parameters on adaptability and precocity of peach and nectarine cvs’ από τους Π. Δρογούδη και Γ. Παντελίδη (ΤΦΟΔ Νάουσας) και 2. EUFRIN Peach evaluation network : Description and first results από τον J. Ruesch (CTIFL, Γαλλία).