Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. επιστημονικό αγγλόφωνο άρθρο, ελεύθερης πρόσβασης, των Θεοχάρη Χατζηστάθη, Βίκτωρα Καββαδία, Θωμά Σωτηρόπουλου και Ιωάννη Παπαδάκη με τίτλο: ‘Organic Fertilization and Tree Orchards’.

Chatzistathis Th., Victor Kavvadias V., Sotiropoulos T., Papadakis I. (2021). Organic Fertilization and Tree Orchards. Agriculture 2021, 11, 692. https://doi.org/10.3390/agriculture11080692

Το άρθρο εντάσσεται στον ειδικό τόμο Organic Management and Productivity of Tree Crops του περιοδικού Agriculture, στο οποίο οι συγγραφείς ήταν προσκεκλημένοι εκδότες από τον εκδοτικό οίκο MDPI (Bassel, Switzerland).

Μπορείτε να το ανακτήσετε στο σύνδεσμο:

https://pomologyinstitute.gr/wp-content/uploads/2021/08/Agriculture-FINAL-Organic.pdf