Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πρόσφατη δημοσίευση «Hadjipieri M., E.C. Georgiadou, P. Drogoudi, V. Fotopoulos, G.A. Manganaris, 2021. The efficacy of acetylsalicylic acid, spermidine and calcium preharvest foliar spray applications on yield efficiency, incidence of physiological disorders and shelf-life performance of loquat fruit. Scientia Horticulturae 289, 110439.  Doi: 10.1016/j.scienta.2021.110439 με θέμα τη μελέτη της επίδρασης καλλιεργητικών πρακτικών στη βελτίωση της ποιότητας καρπών μουσμουλιάς.

Η εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της Δρ. Μ. Χατζηπιερή στο εργαστήριο δενδροκομίας του Δρ. Γ. Μαγγανάρη, Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετείχε η ερευνήτρια του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Δρ. Π. Δρογούδη.

Για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στη εργασία μέσω της σύνδεσης:  https://authors.elsevier.com/c/1dYVI_6w-hNmX2