Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, με στόχο την καλύτερη γνωριμία με το προσωπικό και την προώθηση του έργου του Τμήματος.

(Παρουσιάζονται φωτογραφίες από την επίσκεψη σε χώρους του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων).