Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Στα πλαίσια της 2ης ετήσιας συνάντησης του έργου FREECLIMB που γίνεται στην πόλη Κονσταντίν της Αλγερίας (4-6/10/2021), την Τετάρτη 6/10 το πρωί (10:00-13:00), θα γίνει παρουσίαση –ανοικτή στο κοινό– της πορείας του έργου FREECLIMB που αφορά την αξιολόγηση και δημιουργία ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων ανθεκτικών σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Παρακάτω και συνημμένα είναι το πρόγραμμα.

6 October, Wednesday

 Update on Crops

9.00 – 11.00 Crop leaders 20 min each

  • Almond and peach hybridsAyzin Kuden – Iban Eduardo
  • Apricot –  Daniele Bassi – Veronique Decroocq
  • Citrus Marco Caruso – Ines Bellil
  • GrapeGabriella De Lorenzis – Rania Ahmed
  • Olive Georgios Koubouris – Ahmed Elbakkali
  • Peach Pavlina Drogoudi

11:00 – 11:30   Stakeholders intervention

 11:30 – 12:00   Advisory board

 12:00 – 13:00   General Assembly

Αναλυτικό πρόγραμμα (κλικ εδώ)