Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Επισκεφτείτε το κανάλι του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο YouTube (Pomology Institute)

Παρακολουθήστε τα πιο πρόσφατα βίντεο μας:

Παραμόρφωση (δυσμορφία) στημόνων ανθέων κερασιάς [κλικ]

Αυτοσχέδιοι τρόποι προστασίας οπωρώνων από επιθέσεις πτηνών (κάποιοι εξ’ αυτών) [κλικ]