Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Σας παραθέτουμε τον πιο ολοκληρωμένο, μέχρι στιγμής, κατάλογο S-αλληλόμορφων γονιδίων ποικιλιών κερασιάς (που ορίζουν τη συμβατότητα επικονίασης των ποικιλιών), στον κάτωθι σύνδεσμο (κλικ):

https://www.openagrar.de/rsc/viewer/openagrar_derivate_00033361/Complete_Data_Sweet_Cherry_Schuster_2020.pdf?page=1