Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Υλοποίηση του έργου FREECLIMB, PRIMA στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το έργο FREECLIMB επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και αξιοποίηση της τοπικής βιοποικιλότητας σε παραδοσιακές καλλιέργειες φρούτων της Μεσογείου όπως είναι τα ροδάκινα, βερίκοκα, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια και ελιές, και έχει ως στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας γενετικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε διασταυρώσεις, υλικού που θα είναι προσαρμοσμένο σε μειωμένες εισροές και την κλιματική αλλαγή. Στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας αξιολογούνται περίπου 450 ποικιλίες/γενότυποι ροδακινιάς που προέρχονται απ’ όλον τον κόσμο σε συνθήκες μειωμένης άρδευσης καθώς και γίνονται επικονιάσεις για τη δημιουργία ποικιλιών με ανθεκτικότητα στη μονίλια στη ροδακινιά, καθώς και ευλογιά της δαμασκηνιάς (σάρκα) στη βερικοκιά.
Σχετικό ενημερωτικό βίντεο: