Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων -ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η εταιρία περιβαλλοντικών μελετών «Συστάδα Ο.Ε.», τα φυτώρια Agriherb και Ε. Βίτσιος, και η εταιρία πληροφορικής Verus+ Ο.Ε., οργανώνουν εσπερίδα, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου EcoVariety – «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 16 Μαρτίου, 16.00 – 20.00.

Λεπτομέρειες και Πρόσκληση (κλικ εδώ)