Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημοσίευση εργασίας μας σε διεθνές αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με τίτλο ‘P. Drogoudi, G. Pantelidis 2022. Phenotypic Variation and Peel Contribution to Fruit Antioxidant Contents in European and Japanese Plums, Plants 2022, 11(10), 1338; https://doi.org/10.3390/plants11101338‘, που αφορά την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών τοπικών ποικιλιών δαμασκηνιάς. Η εργασία έγινε στα πλαίσια του έργου Fruitrees2Safegaurd.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως  για τέσσερις από τις Ελληνικές ποικιλίες σύντομα θα έχουμε ‘καθαρό’  πολλαπλασιαστικό υλικό (ελεγμένο για σημαντικά παθογόνα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία), εργασία που έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ (Β. Μαλιόγκα) και το Γαλλικό Ερευνητικό κέντρο CTIFL.