Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το 10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM είναι το σημαντικότερο διεθνές επιστημονικό γεγονός που αφορά το ροδάκινο και θα υλοποιηθεί σε λίγες ημέρες στην Νάουσα (31/5-3/6/2022) με την διοργάνωση του Δρ. Γ. Μαγγανάρη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

H συνάντηση εργασίας της ομάδας V EUFRIN Peach and Apricot WG Meeting γίνεται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στις 31/5/22 με τη διοργάνωση του ΤΦΟΔ Νάουσας όπου συμμετέχουν ερευνητές από 11 ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη.

Στο 10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM παρουσιάζεται ως ’Key note presentation’ η εργασία με τίτλο «Climate change and its impact on the peach production sector: challenges and adaptation strategies» P. Drogoudi

Καθώς και οι παρακάτω πέντε παρουσιάσεις:

  1. Impact of winter and spring temperatures on flowering phenology of peach and nectarine cultivars grown at different European sites. Drogoudi, C. M. Cantin, C. Bazakos F. Brandi, A. Butcaru, J. Cos Terrer,  M. Cutuli, S. Foschi, A. Galindo, J. García-Brunton,  M.A. Moreno, D. Nari , G. Pantelidis, G. Reig, V. Roera, J. Ruesch, F. Stanica, D. Giovannini

 

  1. Estimation of chilling and heat requirements of peach and nectarine cultivars grown in the EUFRIN trials located in Lleida (Spain) and Naoussa (Greece). Pantelidis, G. Reig, C.M. Cantin, D. Giovannini, P. Drogoudi

 

  1. Agronomical, fruit and canned product quality traits from newly released non-melting peach cultivars/selections. Pantelidis,  M. Vasilakakis, D. Bassi, P. Drogoudi

 

  1. Evaluating the effects of different mechanical flower thinners on the production cost and fruit quality characters in table and processing peach cultivars. Pantelidis, M.Paraforos, P. Drogoudi

 

  1. SNPs identification and association study of fruit quality genes from selected whole-genome sequenced peach varieties cultivated in Greece. Karapetsi L. I. Karamichali, G. Pantelidis, P. Drogoudi, P. Madesis