Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Εκ των ομιλητών στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς ήταν και ο ερευνητής του Τ.Φ.Ο.Δ. Νάουσας Δρ. Γεώργιος Παντελίδης που παρουσίασε το ενδιαφέρον θέμα «Σύγκριση των επιδράσεων διαφορετικών τρόπων μηχανικής αραίωσης ανθέων, στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των καρπών και την εμφάνιση θραυσμάτων πυρήνων σε βιομηχανικές ποικιλίες ροδακινιάς». Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περίληψη με τα κυριότερα αποτελέσματα της εργασίας.
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι απαραίτητη η εφαρμογή μηχανικού αραιώματος στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και νεκταρινιάς, λόγω της πρόσφατα μεγάλης έλλειψης εργατών και την ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια. Πραγματοποιήθηκε μελέτη της αποτελεσματικότητας της χρήσης δύο αραιωτικών μηχανημάτων, ενός ρυμουλκούμενου μηχανοκίνητου και ενός χειρός με μπαταρία, στο χρόνο και κόστος αραιώματος, στην απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών, καθώς και στη συμπεριφορά των καρπών κατά την κονσερβοποίηση σε 5 διαφορετικές ποικιλίες βιομηχανικού ροδάκινου.
 Η εφαρμογή του μηχανικού αραιώματος στη ροδακινιά κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας με τα μηχανήματα Infaco και Darwin μείωσε σημαντικά το κόστος αραιώματος και κόστος παραγωγής.
 Προκλήθηκε πρωίμιση της παραγωγής και μεγαλύτερα μεγέθη καρπού κυρίως στην ποικιλία Catherina.
 Το ποσοστό θραυσμάτων πυρήνα κατά την κονσερβοποίηση δεν επηρεάστηκε από την εφαρμογή του μηχανικού αραιώματος.
Ωστόσο προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την εφαρμογή των αραιωτικών μηχανημάτων καθώς είναι πιθανόν να προκληθεί έντονο αραίωμα και μείωση της απόδοσης.
Συνεπώς η επιλογή των αραιωτικού μηχανήματος εξαρτάται από τον τύπο διαμόρφωσης του δένδρου και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.