Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Κατά τη διάρκεια 27-31 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή στο νησί της Λήμνου, με σκοπό την καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, στα πλαίσια του έργου Fruitrees2Safeguard. Η αποστολή έγινε από την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου Δρ Παυλίνα Δρογούδη ενώ πολύτιμη συνεργασία προσέφεραν η καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Πηνελόπη Μπεμπέλη, και η γεωπόνος κα Δανάη Σφακιανού στα πλαίσια του έργου MedIΝA.

Έγιναν συνεντεύξεις με τοπικούς γεωπόνους και κατοίκους του νησιού, ολοκληρώθηκε η περιγραφή μορφολογικών χαρακτηριστικών κλαδιών, φύλλων και καρπών καθώς και συλλέχθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών. Συζητήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του φυτικού υλικού τοπικών ποικιλιών.

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες