Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. επιστημονικό αγγλόφωνο άρθρο, ελεύθερης πρόσβασης, των Θωμά Σωτηρόπουλου, Ιωάννη Μάνθου, Θεοχάρη Χατζηστάθη, Νεκτάριου Κούντη, Όλγας Διχάλα και Γεώργιου Τσοκτουρίδη με τίτλο: ‘Effect of organic calcium uptake and biostimulants during integrated nutrient management (INM) cultivation of kiwifruit cv. ‘Hayward’’.

Sotiropoulos T., Manthos I., Chatzistathis T., Kountis N., Dichala O., Tsoktouridis G. 2023. Effect of organic calcium uptake and biostimulants during integrated nutrient management (INM) cultivation of kiwifruit cv. ‘Hayward’. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Volume 51, Issue 2, Article number 13109. DOI:10.15835/nbha51213109.

Μπορείτε να το ανακτήσετε στο σύνδεσμο:

https://pomologyinstitute.gr/wp-content/uploads/2023/06/13109NBHASotiropoulos2023.06.27.pdf