Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. (www.pomologyinstitute.gr) επιστημονικό αγγλόφωνο άρθρο, ελεύθερης πρόσβασης, των Orfanidou C., Katsiani A., Candresse T., Marais A., Gkremotsi T., Drogoudi P., Kazantzis K., Katis N. και Maliogka V. με τίτλο: ’’Identification of divergent isolates of cherry latent virus 1 in Greek sweet cherry orchards’’. Archives of Virology (2023) 168:243.
Λεπτομέρειες / ανάκτηση: https://doi.org/10.1007/s00705-023-05875-7