Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ακτινιδιά

Sotiropoulos T., Manthos I., Chatzistathis T., Kountis N., Dichala O., Tsoktouridis G. 2023. Effect of organic calcium uptake and biostimulants during integrated nutrient management (INM) cultivation of kiwifruit cv. ‘Hayward’. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Volume 51, Issue 2, Article number 13109. DOI:10.15835/nbha51213109.

Σωτηρόπουλος Θ., Παππάς Α., Μάνθος Ι., Χατζηστάθης Θ. (2022). Αποτελέσματα εφαρμογής λιπαντικού προγράμματος στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Γραπτή Ανακοίνωση 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα 9-13 Μαΐου 2022, Πρακτικά: σελ. 174-177.

Σωτηρόπουλος Θ., Βουλγαράκης Α., Καραΐσκος Δ., Μάνθος Ι., Δήμου Μ., Χατζηστάθης Θ., Μπούντλα Α. (2022). Επίδραση του βιοδιεγέρτη BUD14 στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Γεωργία – Κτηνοτροφία τ. 1: 40-43.

Polychroniadou C, E. Karagiannis, M. Michailidis, I.-. S. Adamakis, I. Ganopoulos, G. Tanou, C. Bazakos, A. Molassiotis 2022. Identification of genes and metabolic pathways involved in wounding-induced kiwifruit ripening. Plant Physiology and Biochemistry, 179:179-190. doi.org/10.1016/j.plaphy.2022.03.027

Polychroniadou C., M. Michailidis, I.-D.S. Adamakis, E. Karagiannis, I. Ganopoulos, G. Tanou, C. Bazakos, A. Molassiotis 2022. Mechanical stress elicits kiwifruit ripening changes in gene expression and metabolic status. Postharvest Biology and Technology, 194:112102. doi.org/10.1016/j.postharvbio.2022.112102