Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ροδακινιά & Νεκταρινιά

Τον τελευταίο αιώνα η ροδακινιά ήταν από τα ποια δυναμικά είδη όσον αφορά τον αριθμό νέων ποικιλιών που δημιουργούνται. Οι νέες ποικιλίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα ως προς τα χαρακτηριστικά τους όπως ζωηρότητα, χρόνος άνθησης, σχήμα (στρογγυλό ή πλακέ), γεύση (όξινη ή μη), χρώμα σάρκας (λευκό, κίτρινο ή κόκκινο), ρυθμός μαλακώματος της σάρκας κ.α. και αποτέλεσαν το ποιο σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της καλλιέργειας καθώς έχουν βελτιωμένα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας έχει εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός νέων ποικιλιών, πολλές μάλιστα από αυτές εγκαταστάθηκαν τον ίδιο χρόνο και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUFRIN for peach and apricot. Πρόκειται για νέες ποικιλίες διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά, νέοι γενότυποι από διάφορα βελτιωτικά προγράμματα που πιθανόν να πατενταριστούν και άλλες ποικιλίες που αντιπροσωπεύουν την γενετική ποικιλότητα και αποτελούν το μέσο για την εύρεση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, εχθρούς και αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση πριν την διάδοση νέων ποικιλιών είναι απαιτούμενο για την επιτυχία μίας επένδυσης όπως η πολυετής καλλιέργεια της ροδακινιάς. Ιδιαίτερα σήμερα που λόγω του γεγονότος πως υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός από φυτώρια που εμπορεύονται ποικιλίες χωρίς να πληρώνουν δικαιώματα στους δημιουργούς, νέες ποικιλίες πατεντάρονται και διαδίδονται κάθε 2-3 χρόνια, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αξιολογηθούν σωστά, και τελικά μικρός αριθμός από αυτές χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς.

Επιπλέον αντικείμενο έρευνας στο ΤΦΟΔ είναι η βελτίωση των αγροτεχνικών μεθόδων (προστασία από παγετό, θρέψη-λίπανση, άρδευση, κλαδεύματα, αραιώματα κτλ), η τεχνολογία μετασυλλεκτικών χειρισμών και μεταποίησης καρπών καθώς και η μελέτη αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών

Pantelidis G., T. Mavromatis, P. Drogoudi (2021). Consecutive wet days may impede fruit quality of peach and nectarine and cause fruit drop. Scientia Horticulturae 282 (2021) 110011.

Δρογούδη Π., Κ. Τσιπουριδης, Γ. Παντελίδης. 2011 Επιπτώσεις από την εφαρμογή διαφορετικής έντασης και χρόνου αραιώματος στην παρουσία σπασμένων πυρήνων, ποσότητα και ποιότητα παραγωγής και συγκέντρωση ανόργανων στοιχείων στα φύλλα στη ποικιλία ροδάκινων «Andross». Πρακτικά 24ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 197- 202.

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, και Θ. Θωμίδης. 2011 Επιδράσεις ψεκασμού με οζονισμένο νερό στην ανάπτυξη της φαιάς σήψης και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών νεκταρινιάς και δαμασκηνιάς. Πρακτικά 24ου συνεδρίου ΕΕΕΟ, 289-294.