Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el

Στις 9/7/2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου ‘Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών’ με ακρωνύμιο ‘FruitTrees2Safeguard’, με συνολικό προϋπολογισμό 710.000 ευρώ και χρονική διάρκεια τριών ετών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ-05438).

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ), Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (Dr. Π. Δρογούδη, συντονισμός και επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ. Θ. Σωτηρόπουλος, Δρ. Γ. Παντελίδης, Δρ. Α. Ζαμπούνης και Δρ. Ι. Μάνθος) και συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δρ. Β. Μαλιόγκα, επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ. Ν. Κατής, και Δρ. Α. Κατσιάνη), ΕΚΕΤΑ-Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (Δρ. Π. Μαδέσης, επιστημονικά υπεύθυνος), ΔΕΛΚΟΦ- Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κονσερβοποιών Ελλάδος (κ. Κ. Αποστόλου, Δρ. Χ. Δάνης και Ο. Αποστόλου) και τα Φυτώρια Τσεσμελή (κ. Χ. Τσεσμελής). Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2018 στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων με την παρουσία 11 συμμετεχόντων καθώς και της διευθύντριας του ΙΓΒ&ΦΠ Δρ. Ελένη Μαλούπα, και του ομότιμου καθηγητή δενδροκομίας του ΑΠΘ Δρ. Μιλτιάδη Βασιλακάκη οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία του έργου ως εξωτερικοί σύμβουλοι.

Στόχοι του έργου είναι:

1) Εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, διάσωση και in situ αξιολόγηση.
2) Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δημιουργία προβασικών και μητρικών φυτειών ποικιλιών του Εθνικού Καταλόγου.
3) Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς.
4) Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών.
5) Προσδιορισμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με αξιόλογα χαρακτηριστικά.
6) Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών γενοτύπων/ποικιλιών σε σημαντικές ασθένειες, και
7) Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωματικές, αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ως προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά.