Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Τοπικές Ποικιλίες: μία πολύτιμη κληρονομιά χιλιετιών αντιμέτωπη με σύγχρονες προκλήσεις

-Σας κοινοποιούμε το Πρόγραμμα για την 7η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες που θα γίνει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, την Πέμπτη 21/3/2024.

-Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων για τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα, καθώς και του κεντρικής μας δομής στη Θέρμη που αφορούν τα αρωματικά φυτά και άλλα Ελληνικά καλλιεργούμενα και αυτοφυή είδη.

-Μέσα από τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν επιδιώκεται η ανάδειξη των μελλοντικών προοπτικών που οι τοπικές ποικιλίες ανοίγουν στην έρευνα, την οικονομία την κοινωνία και γενικότερα στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

-Υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης στον παρακάτω σύνδεσμο https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_dg-IyUviQnOeZEanlrXKBQ

-Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.minagric.gr/…/15919-7h-epist-syn-poik…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κλικ εδώ)