Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ενημερωτικό δελτίο με θέμα ‘Τεχνικές οδηγίες για την καλλιέργεια μητρικών οπωροφόρων φυτών σε δικτυοκήπιο, για την παραγωγή εμβολίων και υποκειμένων’. Περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτυοκηπίων καθώς και οι τεχνικές καλλιέργειας μητρικών φυτών οπωροφόρων δένδρων για την παραγωγή εμβολίων και υποκειμένων υπό εντομοστεγείς συνθήκες (δικτυοκήπιο).
Η εργασία έγινε με τη συνεργασία ερευνητών από το ινστιτούτο μας (Δρογούδη Π., Παντελίδη Γ. και Ντίνα Γ.) και του κ. Σ. Κοσμά από το ΥπΑΑΤ.