Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

en | el
Νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.

Νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, προέβη σε δύο νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο της δενδροκομίας, ως κάτωθι: Pantelidis G.E., K. Ziakou, K. Kazantzis, M. Pitsiouni and P. Drogoudi...

Καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων στο νησί της Λήμνου

Καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων στο νησί της Λήμνου

Κατά τη διάρκεια 27-31 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή στο νησί της Λήμνου, με σκοπό την καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, στα πλαίσια του έργου Fruitrees2Safeguard. Η αποστολή έγινε από...

Καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων στο νησί της Λήμνου

Αποδοχή Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Αποδοχή της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την αριθμ. 328/26.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience...

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς (2).

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς (2).

Εκ των ομιλητών στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς ήταν και ο ερευνητής του Τ.Φ.Ο.Δ. Νάουσας Δρ. Γεώργιος Παντελίδης που παρουσίασε το ενδιαφέρον θέμα «Σύγκριση των επιδράσεων διαφορετικών τρόπων μηχανικής αραίωσης ανθέων, στο κόστος παραγωγής, την ποιότητα των...

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς (2).

Συμμετοχή του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς (1).

Εκ των προσκεκλισμένων ομιλητών στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ροδακινιάς ήταν η ερευνήτρια του Τ.Φ.Ο.Δ. Νάουσας Δρ. Παυλίνα Δρογούδη που παρουσίασε το επίκαιρο θέμα «Η κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην ροδακινιά: προκλήσεις και στρατηγικές προσαρμογής». Παρακάτω...

V EUFRIN Peach and Apricot WG Meeting (31/5/2022 Νάουσα)

V EUFRIN Peach and Apricot WG Meeting (31/5/2022 Νάουσα)

Κατά τη διάρκεια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ροδακινιάς στη Νάουσα της ISHS (30/5-3/6/2022), διοργανώθηκε από το ΤΦΟΔN και υλοποιήθηκε η V EUFRIN Peach and Apricot WG Meeting στις 31/5/22 στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από 11 ερευνητικά κέντρα από Ισπανία, Ιταλία,...

Καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων στο νησί της Λήμνου

Αποδοχή Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Freeclimb

Αποδοχή της Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου όσον αφορά την αριθμ. 287/09.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή (Fruit crops resilience...

Συμμετοχή του ΤΦΟΔΝ στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες.

Συμμετοχή του ΤΦΟΔΝ στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες.

Το ΤΦΟΔΝ συμμετέχει στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες (Θεσσαλονίκη, 31/5 – 1/6/2022) με την παρουσίαση: “Χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και διάσωση τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων στο πλαίσιο του έργου...

10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM

10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM

Το 10ο ISHS PEACH SYMPOSIUM είναι το σημαντικότερο διεθνές επιστημονικό γεγονός που αφορά το ροδάκινο και θα υλοποιηθεί σε λίγες ημέρες στην Νάουσα (31/5-3/6/2022) με την διοργάνωση του Δρ. Γ. Μαγγανάρη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. H συνάντηση εργασίας της ομάδας V...

Καταγραφή και συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων στο νησί της Λήμνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Γεωπόνο (νέα) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Τμήμα φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο), για τις ανάγκες...