Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Drogoudi P., Pantelidis G., Manthos J. 2024. Peach, Apricot and Almond. In: The Most Important Fruit Crops in the Mediterranean Basin: Position Paper. (Editors: D. Bassi, M. Cirilli, L. Rossini). Milano University Press. DOI 10.54103/milanoup.155

https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/155

 

Οι στόχοι του βιβλίου είναι εκτός από την παρουσίαση μιας επισκόπησης της βιομηχανίας οπωροφόρων στη λεκάνη της Μεσογείου, είναι: i) η περιγραφή των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών, ii) η παρουσίαση προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιομηχανία, και iii) η παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων του διεθνούς έργου «Freeclimb» (https://primafreeclimb.com/) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του PRIMA, μιας πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για την προώθηση της συνεργασίας των χωρών της μεσογείου (https://prima-med.org/).